spaces and diacritics fixed by Mugurel

CVS version numbers

romanian/donations.wml: 1.16 -> 1.17
parent 5aa878ea
......@@ -12,7 +12,7 @@
opera financiar, am creat o corporaţie non-profit.
<a href="http://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest</a>.
<P>Deşi creat de către voluntari din toate lumea, Debian
<P>Deşi creat de către voluntari din toate lumea, Debian
are cheltuieli care au fost plătite, pentru multă vreme, din
buzunarele cîtorva programatori. Aceste cheltuieli includ
înregistrarea domeniului debian.org, creerea de CD-uri petru a testa noile
......@@ -27,7 +27,7 @@ pentru operatiuni de zi cu zi) va contribui c
profitul lor pentru a ne ajuta să facem Debian GNU/Linux cel mai bun OS
care poate exista.
<p>Daca doriţi să faceţi o donaţie în bani către Debian, mergeţi la
<p>Daca doriţi să faceţi o donaţie în bani către Debian, mergeţi la
<a href="http://www.spi-inc.org/donations.html">pagina de donaţii SPI </a>. Asiguraţi-vă
că specificaţi că banii sînt pentru Debian. Deoarece Debian este o
organizaţie non-profit, putem elibera chitanţe pentru scutirea de taxe.
......@@ -39,8 +39,8 @@ pentru Debian s
De aceea ne bazăm pe donaţii de echipament şi servicii de către companii şi
universitaţi pentru a menţine Debian conectat cu lumea.
<P>Daca compania dumneavoastră are masini sau echipament disponibil( discuri,
controlere SCSI, cartele de reţea, etc.) vă rugăm să vă gindiţi la posibilitatea unei donaţii către Debian.
<P>Daca compania dumneavoastră are masini sau echipament disponibil (discuri,
controlere SCSI, cartele de reţea, etc.) vă rugăm să vă gîndiţi la posibilitatea unei donaţii către Debian.
Puteţi contacta pe
<A HREF="mailto:treasurer@spi-inc.org">trezorierul SPI</A> pentru detalii.
......@@ -63,41 +63,41 @@ c
<LI>Compaq a donat o masină Alpha care este utilizată pentru a porta Debian pe
#faure
aceasta arhitectură.
<LI>Concorde Group a donat o masină Sparc Station 10 care este utilizată
<LI>Concorde Group a donat o masină Sparc Station 10 care este utilizată
#kubrick
pentru a porta Debian la arhitectura sparc.
<LI><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
# xia0?.kachinatech.com
a asigurat o maşină SPARC şi două maşini UltraSPARC folosite pentru a
porta Debian la arhitectura sparc.
#xia0?.kachinatech.com
a asigurat o maşină SPARC şi două maşini UltraSPARC folosite pentru a
porta Debian la arhitectura sparc.
<LI><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications, Inc.</a>
# samosa
#samosa
a sigurat servere şi conexiune la Internet pentru
<a href="http://archive.debian.org/">archive.debian.org</a>.
<LI><a href="http://www.rebel.com/">Rebel.com</a> a donat o masină StrongARM
# rameau
#rameau
pentru a porta Debian la arhitectura ARM.
<LI><a href="http://www.alpha-processor.com/">Alpha Processor, Inc.</a> a
asigurat
# lully
o maşină Alpha utilizată ca platformă de dezvoltare de către echipa debian-alpha
#lully
o maşină Alpha utilizată ca platformă de dezvoltare de către echipa debian-alpha
precum şi un Tier-1 Debian mirror.
<LI><a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> a donat un server
# auric
#auric
pentru arhiva internă şi un UltraSPARC
# vore
#vore
pentru a porta Debian.
<LI><a href="http://www.atipa.com">Atipa Linux Solutions</a> a donat
# saens
serverul ftp.debian.org.
#saens
serverul ftp.debian.org.
<LI><a href="http://www.hp.com/">Hewlett-Packard</a> a donat un server
# gluck
#gluck
pentru a porta Debian la arhitectura HPPA.
# voltaire - sponsor info missing
#voltaire - sponsor info missing
</UL>
<H3>Iată o listă a organizaţiilor care au contribuit prin oferte de servicii de mirroring</H3>
<H3>Iată o listă a organizaţiilor care au contribuit prin oferte de servicii de mirroring</H3>
<UL>
<LI><A HREF="http://www.lightning.net">Lightning Internet</A>
asigură conexiunea pentru
......@@ -144,7 +144,7 @@ c
Technologies</A>, asigură
<a href="http://www.ca.debian.org/">www.ca.debian.org</a> şi
<a href="ftp://ftp.ca.debian.org/">ftp.ca.debian.org</a>.
<LI>University of Queensland, Australia, Sun Microsystems şi
<LI>University of Queensland, Australia, Sun Microsystems şi
<a href="http://www.it.net.au">Informed Technology</a> plătesc pentru
<a href="http://www.au.debian.org">www.au.debian.org</a> şi
<a href="ftp://ftp.au.debian.org">ftp.au.debian.org</a>.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment