Commit cff30799 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync, and a few wording changes

CVS version numbers

danish/Bugs/Developer.wml: 1.60 -> 1.61
parent cc74c806
#use wml::debian::template title="Debians fejlrapporteringssystem – oplysninger til udviklere" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.92"
#use wml::debian::translation-check translation="1.93"
<h1>Oplysninger om fejlsporingssystemet til pakkevedligeholdere og fejlsøgere</h1>
<p>Det første der sker er at en bruger indsender en fejlrapport per e-mail til
<code>submit@bugs.debian.org</code>. Fejlrapporten tildeles et nummer, der
sendes retur til brugeren som kvittering, og siden videresendes til
<code>debian-bugs-dist</code>. Hvis brugeren inkluderede en
<code>Package</code>-linie der angav en pakke med en kendt vedligeholder,
<code>submit@bugs.debian.org</code>, som skal indeholde en
<code>Package</code>-linje (se <a href="Reporting">Vejledning i
fejlrapportering</a> for flere oplysninger). Fejlrapporten tildeles dernæst et
nummer, der sendes retur til brugeren som kvittering, og siden videresendes til
<code>debian-bugs-dist</code>. Hvis brugeren medtog en
<code>Package</code>-linje der angav en pakke med en kendt vedligeholder,
bliver der også sendt en kopi til vedkommende.</p>
<p><code>Emne</code>-linien får tilføjet teksten
<p><code>Emne</code>-linjen får tilføjet teksten
<code>Bug#</code><var>nnn</var><code>:</code>, og <code>Reply-To</code>
opsættes så den indeholder både fejlrapportens afsender og
<var>nnn</var><code>@bugs.debian.org</code>.</p>
......@@ -27,7 +29,7 @@ opsættes så den indeholder både fejlrapportens afsender og
fejlrapporter</a></li>
<li><a href="#subscribe">Abonnement på fejl</a></li>
<li><a href="#subjectscan">Mere eller mindre forældet søgning i
emnelinie</a></li>
emnelinje</a></li>
<li><a href="#x-debian-pr">Forældet
<code>X-Debian-PR: quiet</code>-funktion</a></li>
</ul>
......@@ -112,7 +114,7 @@ fejlsporingssystemet:</p>
</li>
</ul>
<p>For flere oplysninger om headerlinier til undertrykkelse af ACK-meddelelser
<p>For flere oplysninger om headerlinjer til undertrykkelse af ACK-meddelelser
og hvordan man sender kopier ved hjælp af fejlsporingssystemet, se
<a href="Reporting">vejledningen om hvordan man rapporterer fejl</a>.</p>
......@@ -121,7 +123,7 @@ og hvordan man sender kopier ved hjælp af fejlsporingssystemet, se
<p>Systemet gemmer en <q>alvorsgrad</q> sammen med hver fejlrapport. Denne
sættes som standard til <code>normal</code>, men kan ændres, enten ved at
tilføje en <code>Severity</code>-linie i <q>pseudo-brevhovedet</q> når fejlen
tilføje en <code>Severity</code>-linje i <q>pseudo-brevhovedet</q> når fejlen
rapporteres (se <a href="Reporting#pseudoheader">vejledning i at rapportere
fejl</a>, eller ved at anvende <a href="#requestserv">kontrolserverens</a>
<code>severity</code>-kommando.</p>
......@@ -141,7 +143,7 @@ tilhørende dem der anvender pakken.</dd>
<dt><code>serious</code> (alvorlig)</dt>
<dd>er en <a href="$(DOC)/debian-policy/">alvorlig overtrædelse af Debians
retningslinier</a> (generelt vil det sige at den bryder et <q>skal</q>- eller
retningslinjer</a> (generelt vil det sige at den bryder et <q>skal</q>- eller
<q>krav</q>-direktiv), eller den gør efter den pakkeansvarliges eller
udgivelsesansvarliges mening pakken uegnet til udgivelse.</dd>
......@@ -181,7 +183,7 @@ problemer i den næste udgivelse</a>.</p>
markeringer vises i listen over fejlrapporter når du kigger på en pakkes side,
og når du kigger på den komplette fejlrapportlog.</p>
<p>Markeringer kan sættes ved at medsende en <code>Tags</code>-linie i
<p>Markeringer kan sættes ved at medsende en <code>Tags</code>-linje i
pseudohovedet når fejlrapporten indsendes (se
<a href="Reporting#pseudoheader">vejledning i fejlrapportering</a>),
eller ved at anvende kommandoen <code>tags</code> via
......@@ -489,7 +491,7 @@ I begge tilfælde vil e-mail'ens emne og krop blive videresendt til
e-mail-adressen i forespørgslen til bekræftelse.</p>
<h2 id="subjectscan">Mere eller mindre forældet søgning i emnelinien</h2>
<h2 id="subjectscan">Mere eller mindre forældet søgning i emnelinjen</h2>
<p>Meddelelser som ankommer til <code>submit</code> eller <code>bugs</code>
hvis emne begynder med <code>Bug#</code><var>nnn</var> vil blive behandlet som
......@@ -500,12 +502,12 @@ eksempel ved at svare til alle modtagere).</p>
<p>En lignende funktion findes til <code>maintonly</code>, <code>done</code>,
<code>quiet</code> og <code>forwarded</code>, som behandler e-mails der
ankommer med en emnelinie som svarer til at de er sendt til adressen
ankommer med en emnelinje som svarer til at de er sendt til adressen
<var>nnn-hvaddetnuvar</var><code>@bugs.debian.org</code>.</p>
<p>Meddelelser som ankommer til <code>forwarded</code> og <code>done</code>
&ndash; det vil sige uden et fejlrapportnummer i adressen - og uden et
fejlnummer i emnelinien, vil blive arkiveret under <q>affald</q> (<q>junk</q>)
fejlnummer i emnelinjen, vil blive arkiveret under <q>affald</q> (<q>junk</q>)
i nogle uger, men vil ellers blive ignoreret.</p>
......@@ -513,9 +515,9 @@ i nogle uger, men vil ellers blive ignoreret.</p>
<p>Tidligere var det muligt at forhindre at fejlrapporteringssystemet i alle
former for videresendelser modtaget på <code>debian-bugs</code>, ved at tilføje
linien <code>X-Debian-PR: quiet</code> i brevhovedet.</p>
linjen <code>X-Debian-PR: quiet</code> i brevhovedet.</p>
<p>Denne linie bliver nu ignoreret. Send i stedet din meddelelse til
<p>Denne linje bliver nu ignoreret. Send i stedet din meddelelse til
<code>quiet</code> eller <var>nnn</var><code>-quiet</code> (eller
<code>maintonly</code> eller <var>nnn</var><code>-maintonly</code>).</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment