Commit f1c54d46 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/intro/help.wml: 1.10 -> 1.11
parent fd0e07d6
#use wml::debian::template title="Hvordan kan jeg hjælpe Debian?"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#use wml::debian::translation-check translation="1.23"
<p>Hvis du overvejer, at hjælpe med udviklingen af Debian, er der mange områder,
hvor både erfarne og uerfarne brugere kan give en hånd med:</p>
......@@ -95,6 +95,24 @@ de er på udkig efter.</li>
<li>Hjælp Debian med at promovere sig selv, ved at tale om det og demonstrere
det for andre.</li>
<li>Du kan hjælpe til med den årlige <a href="http://debconf.org/">\
Debian-konference</a>, herunder med
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam">videooptagelse af foredrag</a>,
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/FrontDesk">hilse deltagere velkommen når de ankommer</a>,
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Talkmeister">hjælpe talere før foredrag</a>,
særlige arrangementer (så som ost og vin-festen), opsætning, nedtagning med
mere.</li>
<li>Du kan hjælpe med at organisere den årlige
<a href="http://debconf.org/">Debian-konference</a>, mini-DebConf'er i det
område,
<a href="https://wiki.debian.org/DebianDay">Debian Day-fester</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/ReleaseParty">udgivelsesfester</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/BSP">fejludryddelsesfester</a>,
<a href="https://wiki.debian.org/Sprints">udviklingssprinter</a> og
<a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents">andre begivenheder</a> rundt
omkring i verden.</li>
</ol>
<p>Som du kan se, er der mange måder, at blive involveret i projektet på, og kun
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment