Commit f4367834 authored by Josip Rodin's avatar Josip Rodin

scripted result of msgmerge --previous -F others.$lc.po...

scripted result of msgmerge --previous -F others.$lc.po ../../english/po/others.pot -o others.$lc.po.new && mv others.$lc.po.new others.$lc.po

CVS version numbers

armenian/po/others.hy.po: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/po/others.bg.po: 1.20 -> 1.21 
catalan/po/others.ca.po: 1.30 -> 1.31 
chinese/po/others.zh.po: 1.11 -> 1.12 
croatian/po/others.hr.po: 1.23 -> 1.24 
czech/po/others.cs.po: 1.2 -> 1.3 
danish/po/others.da.po: 1.30 -> 1.31 
dutch/po/others.nl.po: 1.33 -> 1.34 
esperanto/po/others.eo.po: 1.8 -> 1.9 
finnish/po/others.fi.po: 1.20 -> 1.21 
french/po/others.fr.po: 1.35 -> 1.36 
german/po/others.de.po: 1.43 -> 1.44 
greek/po/others.el.po: 1.8 -> 1.9 
hebrew/po/others.he.po: 1.3 -> 1.4 
hungarian/po/others.hu.po: 1.10 -> 1.11 
indonesian/po/others.id.po: 1.5 -> 1.6 
italian/po/others.it.po: 1.18 -> 1.19 
japanese/po/others.ja.po: 1.22 -> 1.23 
korean/po/others.ko.po: 1.7 -> 1.8 
lithuanian/po/others.lt.po: 1.5 -> 1.6 
norwegian/po/others.no.po: 1.6 -> 1.7 
persian/po/others.fa.po: 1.2 -> 1.3 
polish/po/others.pl.po: 1.33 -> 1.34 
portuguese/po/others.pt.po: 1.33 -> 1.34 
romanian/po/others.ro.po: 1.10 -> 1.11 
russian/po/others.ru.po: 1.22 -> 1.23 
slovak/po/others.sk.po: 1.2 -> 1.3 
slovene/po/others.sl.po: 1.2 -> 1.3 
spanish/po/others.es.po: 1.27 -> 1.28 
swedish/po/others.sv.po: 1.28 -> 1.29 
tamil/po/others.ta.po: 1.1 -> 1.2 
turkish/po/others.tr.po: 1.7 -> 1.8 
ukrainian/po/others.uk.po: 1.5 -> 1.6
parent 265158be
......@@ -8,99 +8,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=ASCII\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:6
msgid "Mailing List Subscription"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:9
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription web "
"form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:12
msgid ""
"Note that most Debian mailing lists are public forums. Any mails sent to "
"them will be published in public mailing list archives and indexed by search "
"engines. You should only subscribe to Debian mailing lists using an e-mail "
"address that you do not mind being made public."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:15
msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:18
msgid "No description given"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:21
msgid "Moderated:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:24
msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:27
msgid ""
"Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:30
msgid "Subscription:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:33
msgid "is a read-only, digestified version."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:36
msgid "Your E-Mail address:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:39
msgid "Subscribe"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:42
msgid "Clear"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:45
msgid ""
"Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
"policy</a>."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:48
msgid "Mailing List Unsubscription"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:51
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to unsubscribe using e-mail. An <a href=\"subscribe\">subscription web "
"form</a> is also available, for subscribing to mailing lists. "
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:54
msgid "Please select which lists you want to unsubscribe from:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:60
msgid "open"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:63
msgid "closed"
msgstr ""
#: ../../english/News/press/press.tags:11
msgid "p<get-var page />"
msgstr ""
......
This diff is collapsed.
......@@ -13,117 +13,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:6
msgid "Mailing List Subscription"
msgstr "Subscripci a les llistes de correu"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:9
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription web "
"form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
msgstr ""
"Mireu la pgina de les <a href=\"./#subunsub\">llistes de correu</a> per a "
"informaci de com us podeu subscriure usant el correu. Tamb hi ha "
"disponible un <a href=\"unsubscribe\">formulari web per a donar-vos de "
"baixa</a> d'aquestes llistes de correu. "
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:12
msgid ""
"Note that most Debian mailing lists are public forums. Any mails sent to "
"them will be published in public mailing list archives and indexed by search "
"engines. You should only subscribe to Debian mailing lists using an e-mail "
"address that you do not mind being made public."
msgstr ""
"Tingueu en compte que la major part de les llistes de correu de Debian, sn "
"forums publics. Qualsevol correu que s'hi envi es publicar als arxius "
"publics de les llistes de correu i s'indexar pels motors de cerques. Us "
"haurieu de suscriure a les llistes de correu de Debian emprant una adrea de "
"correu que no us importi es fai publica."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:15
msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
msgstr "Si us plau, seleccioneu a quines llistes us desitgeu donar d'alta:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:18
msgid "No description given"
msgstr "Descripci no disponible"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:21
msgid "Moderated:"
msgstr "Moderada:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:24
msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
msgstr "Enviament de missatges noms perms a subscriptors."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:27
msgid ""
"Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
msgstr ""
"Aquesta llista de correu noms acceptar missatges signats per un "
"desenvolupador de Debian."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:30
msgid "Subscription:"
msgstr "Subscripci:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:33
msgid "is a read-only, digestified version."
msgstr "s de sols lectura, versi resumida."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:36
msgid "Your E-Mail address:"
msgstr "La vostra direcci de correu:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:39
msgid "Subscribe"
msgstr "Subscriu-m'hi"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:42
msgid "Clear"
msgstr "Netejar"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:45
msgid ""
"Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
"policy</a>."
msgstr ""
"Si us plau respecteu la <a href=\"./#ads\">poltica d'anuncis en les llistes "
"de correu Debian</a>."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:48
msgid "Mailing List Unsubscription"
msgstr "Desubscripci de les llistes de correu"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:51
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to unsubscribe using e-mail. An <a href=\"subscribe\">subscription web "
"form</a> is also available, for subscribing to mailing lists. "
msgstr ""
"Mireu la pgina de les <a href=\"./#subunsub\">llistes de correu</a> per a "
"informaci de com us podeu dessubscriure usant el correu. Tamb hi ha "
"disponible un <a href=\"subscribe\">formulari web per a donar-vos d'alta</a> "
"d'aquestes llistes de correu. "
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:54
msgid "Please select which lists you want to unsubscribe from:"
msgstr ""
"Si us plau, seleccioneu a quines llistes us desitgeu donar-vos de baixa:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Dna'm de baixa"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:60
msgid "open"
msgstr "oberta"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:63
msgid "closed"
msgstr "tancada"
#: ../../english/News/press/press.tags:11
msgid "p<get-var page />"
msgstr "p<get-var page />"
......@@ -449,3 +338,94 @@ msgstr "Versi
#: ../../english/y2k/l10n.data:36
msgid "URL"
msgstr "URL"
#~ msgid "closed"
#~ msgstr "tancada"
#~ msgid "open"
#~ msgstr "oberta"
#~ msgid "Unsubscribe"
#~ msgstr "Dna'm de baixa"
#~ msgid "Please select which lists you want to unsubscribe from:"
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau, seleccioneu a quines llistes us desitgeu donar-vos de baixa:"
#~ msgid ""
#~ "See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
#~ "how to unsubscribe using e-mail. An <a href=\"subscribe\">subscription "
#~ "web form</a> is also available, for subscribing to mailing lists. "
#~ msgstr ""
#~ "Mireu la pgina de les <a href=\"./#subunsub\">llistes de correu</a> per "
#~ "a informaci de com us podeu dessubscriure usant el correu. Tamb hi ha "
#~ "disponible un <a href=\"subscribe\">formulari web per a donar-vos d'alta</"
#~ "a> d'aquestes llistes de correu. "
#~ msgid "Mailing List Unsubscription"
#~ msgstr "Desubscripci de les llistes de correu"
#~ msgid ""
#~ "Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
#~ "policy</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Si us plau respecteu la <a href=\"./#ads\">poltica d'anuncis en les "
#~ "llistes de correu Debian</a>."
#~ msgid "Clear"
#~ msgstr "Netejar"
#~ msgid "Subscribe"
#~ msgstr "Subscriu-m'hi"
#~ msgid "Your E-Mail address:"
#~ msgstr "La vostra direcci de correu:"
#~ msgid "is a read-only, digestified version."
#~ msgstr "s de sols lectura, versi resumida."
#~ msgid "Subscription:"
#~ msgstr "Subscripci:"
#~ msgid ""
#~ "Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta llista de correu noms acceptar missatges signats per un "
#~ "desenvolupador de Debian."
#~ msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
#~ msgstr "Enviament de missatges noms perms a subscriptors."
#~ msgid "Moderated:"
#~ msgstr "Moderada:"
#~ msgid "No description given"
#~ msgstr "Descripci no disponible"
#~ msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
#~ msgstr "Si us plau, seleccioneu a quines llistes us desitgeu donar d'alta:"
#~ msgid ""
#~ "Note that most Debian mailing lists are public forums. Any mails sent to "
#~ "them will be published in public mailing list archives and indexed by "
#~ "search engines. You should only subscribe to Debian mailing lists using "
#~ "an e-mail address that you do not mind being made public."
#~ msgstr ""
#~ "Tingueu en compte que la major part de les llistes de correu de Debian, "
#~ "sn forums publics. Qualsevol correu que s'hi envi es publicar als "
#~ "arxius publics de les llistes de correu i s'indexar pels motors de "
#~ "cerques. Us haurieu de suscriure a les llistes de correu de Debian "
#~ "emprant una adrea de correu que no us importi es fai publica."
#~ msgid ""
#~ "See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
#~ "how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription "
#~ "web form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
#~ msgstr ""
#~ "Mireu la pgina de les <a href=\"./#subunsub\">llistes de correu</a> per "
#~ "a informaci de com us podeu subscriure usant el correu. Tamb hi ha "
#~ "disponible un <a href=\"unsubscribe\">formulari web per a donar-vos de "
#~ "baixa</a> d'aquestes llistes de correu. "
#~ msgid "Mailing List Subscription"
#~ msgstr "Subscripci a les llistes de correu"
......@@ -8,91 +8,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=big5\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:6
msgid "Mailing List Subscription"
msgstr "訂閱郵件列表"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:9
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription web "
"form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:12
msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:15
msgid "No description given"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:18
msgid "Moderated:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:21
msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:24
msgid ""
"Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:27
msgid "Subscription:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:30
msgid "is a read-only, digestified version."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:33
msgid "Your E-Mail address:"
msgstr "您的 E-Mail 地址:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:36
msgid "Subscribe"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:39
msgid "Clear"
msgstr "清除"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:42
msgid ""
"Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
"policy</a>."
msgstr "請尊重 <a href=\"./#ads\">Debian 郵件列表廣告政策</a>。"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:45
msgid "Mailing List Unsubscription"
msgstr "取消訂閱郵件列表"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:48
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to unsubscribe using e-mail. An <a href=\"subscribe\">subscription web "
"form</a> is also available, for subscribing to mailing lists. "
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:51
msgid "Please select which lists you want to unsubscribe from:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:54
msgid "Unsubscribe"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:57
msgid "open"
msgstr "公開"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:60
msgid "closed"
msgstr "關閉"
#: ../../english/News/press/press.tags:11
msgid "p<get-var page />"
msgstr ""
......@@ -115,17 +30,17 @@ msgid "Company:"
msgstr "公司:"
#: ../../english/consultants/consultant.defs:12
#: ../../english/distrib/pre-installed.data:25
#: ../../english/distrib/pre-installed.data:49
msgid "Address:"
msgstr "地址:"
#: ../../english/consultants/consultant.defs:15
#: ../../english/distrib/pre-installed.data:16
#: ../../english/distrib/pre-installed.data:40
msgid "Phone:"
msgstr "電話:"
#: ../../english/consultants/consultant.defs:18
#: ../../english/distrib/pre-installed.data:19
#: ../../english/distrib/pre-installed.data:43
msgid "Fax:"
msgstr "傳真:"
......@@ -294,6 +209,10 @@ msgstr ""
msgid "[Debian] (mini button)"
msgstr ""
#: ../../english/mirror/submit.inc:7
msgid "same as the above"
msgstr ""
#: ../../english/misc/hardware.def:12 ../../english/misc/hardware.def:17
#, fuzzy
msgid "Wanted:"
......@@ -412,11 +331,34 @@ msgstr "
msgid "URL"
msgstr "網址"
#~ msgid "developers only"
#~ msgstr "限於開發者"
#~ msgid "Debian Technical Committee only"
#~ msgstr "限於 Debian 技術委員會"
#~ msgid "deity developers only"
#~ msgstr "限於 deity 開發者"
#~ msgid "Debian Technical Committee only"
#~ msgstr "限於 Debian 技術委員會"
#~ msgid "developers only"
#~ msgstr "限於開發者"
#~ msgid "closed"
#~ msgstr "關閉"
#~ msgid "open"
#~ msgstr "公開"
#~ msgid "Mailing List Unsubscription"
#~ msgstr "取消訂閱郵件列表"
#~ msgid ""
#~ "Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
#~ "policy</a>."
#~ msgstr "請尊重 <a href=\"./#ads\">Debian 郵件列表廣告政策</a>。"
#~ msgid "Clear"
#~ msgstr "清除"
#~ msgid "Your E-Mail address:"
#~ msgstr "您的 E-Mail 地址:"
#~ msgid "Mailing List Subscription"
#~ msgstr "訂閱郵件列表"
......@@ -8,115 +8,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:6
msgid "Mailing List Subscription"
msgstr "Pretplata na mailing liste"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:9
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription web "
"form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
msgstr ""
"Pogledajte stranicu <a href=\"./#subunsub\">mailing lista</a> za informacije "
"o tome kako se pretplatiti koristei e-mail. Dostupan je i <a href="
"\"unsubscribe\">web formular za otkazivanje pretplate</a>, kako biste "
"prekinuli pretplatu s mailing lista. "
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:12
msgid ""
"Note that most Debian mailing lists are public forums. Any mails sent to "
"them will be published in public mailing list archives and indexed by search "
"engines. You should only subscribe to Debian mailing lists using an e-mail "
"address that you do not mind being made public."
msgstr ""
"Primijetite da su veina Debian mailing lista javni forumi. Svi e-mailovi "
"koji se poalju na njih e se objaviti na javnoj arhivi mailing lista i "
"indeksirat e ih internetski pretraivai. Na Debianove mailing liste se "
"trebate pretplatiti samo koristei e-mail adresu za koju vam nije bitno hoe "
"li se objaviti."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:15
msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
msgstr "Molimo odaberite liste na koje se elite pretplatiti:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:18
msgid "No description given"
msgstr "Opis nije dan"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:21
msgid "Moderated:"
msgstr "Moderirana:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:24
msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
msgstr "Slanje poruka dozvoljeno samo pretplatnicima."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:27
msgid ""
"Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
msgstr ""
"Samo poruke koje potpie Debian razvijatelj e biti proputene na ovu listu."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:30
msgid "Subscription:"
msgstr "Pretplata:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:33
msgid "is a read-only, digestified version."
msgstr "je digest inaica koju samo moete itati."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:36
msgid "Your E-Mail address:"
msgstr "Vaa e-mail adresa:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:39
msgid "Subscribe"
msgstr "Pretplata"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:42
msgid "Clear"
msgstr "Isprazni"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:45
msgid ""
"Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
"policy</a>."
msgstr ""
"Molimo potujte <a href=\"./#ads\">naela oglaavanja na Debian mailing "
"listama</a>."
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:48
msgid "Mailing List Unsubscription"
msgstr "Otkazivanje pretplate na mailing liste"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:51
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to unsubscribe using e-mail. An <a href=\"subscribe\">subscription web "
"form</a> is also available, for subscribing to mailing lists. "
msgstr ""
"Pogledajte stranicu <a href=\"./#subunsub\">mailing lista</a> za informacije "
"o tome kako otkazati pretplatu koristei e-mail. Dostupan je i <a href="
"\"subscribe\">web formular za pretplatu</a>, kako biste se pretplatili na "
"mailing liste. "
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:54
msgid "Please select which lists you want to unsubscribe from:"
msgstr "Molimo odaberite liste za koje elite otkazati pretplatu:"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:57
msgid "Unsubscribe"
msgstr "Otkai pretplatu"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:60
msgid "open"
msgstr "otvorena"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:63
msgid "closed"
msgstr "zatvorena"
#: ../../english/News/press/press.tags:11
msgid "p<get-var page />"
msgstr "str. <get-var page />"
......@@ -449,32 +340,122 @@ msgstr "Verzija"
msgid "URL"
msgstr "URL"
#~ msgid "Debian GNU/Linux: Your next Linux distribution."
#~ msgstr "Debian GNU/Linux: Your next Linux distribution."
#~ msgid "vertical&nbsp;banner"
#~ msgstr "okomiti&nbsp;natpis"
#~ msgid "Debian: The Perfect OS"
#~ msgstr "Debian: The biggest is still the best."
#~ msgid "horizontal&nbsp;banner"
#~ msgstr "vodoravni&nbsp;natpis"
#~ msgid "Debian: The biggest is still the best."
#~ msgstr "Debian: The biggest is still the best."
#~ msgid "animated&nbsp;GIF&nbsp;banner"
#~ msgstr "animirani&nbsp;GIF&nbsp;natpis"
#~ msgid "Older Debian banners"
#~ msgstr "Stariji Debian natpisi"
#~ msgid "Newer Debian banners"
#~ msgstr "Noviji Debian natpisi"
#~ msgid "Debian: apt-get into it."
#~ msgstr "Debian: apt-get into it."
#~ msgid "Debian: the potato has landed. announcing version 2.2"
#~ msgstr "Debian: the potato has landed. announcing version 2.2"
#~ msgid "Debian: apt-get into it."
#~ msgstr "Debian: apt-get into it."
#~ msgid "Older Debian banners"
#~ msgstr "Stariji Debian natpisi"
#~ msgid "Newer Debian banners"
#~ msgstr "Noviji Debian natpisi"
#~ msgid "Debian: The biggest is still the best."
#~ msgstr "Debian: The biggest is still the best."
#~ msgid "animated&nbsp;GIF&nbsp;banner"
#~ msgstr "animirani&nbsp;GIF&nbsp;natpis"
#~ msgid "Debian: The Perfect OS"
#~ msgstr "Debian: The biggest is still the best."
#~ msgid "horizontal&nbsp;banner"
#~ msgstr "vodoravni&nbsp;natpis"
#~ msgid "Debian GNU/Linux: Your next Linux distribution."
#~ msgstr "Debian GNU/Linux: Your next Linux distribution."
#~ msgid "vertical&nbsp;banner"
#~ msgstr "okomiti&nbsp;natpis"
#~ msgid "closed"
#~ msgstr "zatvorena"
#~ msgid "open"
#~ msgstr "otvorena"
#~ msgid "Unsubscribe"
#~ msgstr "Otkai pretplatu"
#~ msgid "Please select which lists you want to unsubscribe from:"
#~ msgstr "Molimo odaberite liste za koje elite otkazati pretplatu:"
#~ msgid ""
#~ "See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
#~ "how to unsubscribe using e-mail. An <a href=\"subscribe\">subscription "
#~ "web form</a> is also available, for subscribing to mailing lists. "
#~ msgstr ""
#~ "Pogledajte stranicu <a href=\"./#subunsub\">mailing lista</a> za "
#~ "informacije o tome kako otkazati pretplatu koristei e-mail. Dostupan je "
#~ "i <a href=\"subscribe\">web formular za pretplatu</a>, kako biste se "
#~ "pretplatili na mailing liste. "
#~ msgid "Mailing List Unsubscription"
#~ msgstr "Otkazivanje pretplate na mailing liste"
#~ msgid ""
#~ "Please respect the <a href=\"./#ads\">Debian mailing list advertising "
#~ "policy</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Molimo potujte <a href=\"./#ads\">naela oglaavanja na Debian mailing "
#~ "listama</a>."
#~ msgid "Clear"
#~ msgstr "Isprazni"
#~ msgid "Subscribe"
#~ msgstr "Pretplata"
#~ msgid "Your E-Mail address:"
#~ msgstr "Vaa e-mail adresa:"
#~ msgid "is a read-only, digestified version."
#~ msgstr "je digest inaica koju samo moete itati."
#~ msgid "Subscription:"
#~ msgstr "Pretplata:"
#~ msgid ""
#~ "Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
#~ msgstr ""
#~ "Samo poruke koje potpie Debian razvijatelj e biti proputene na ovu "
#~ "listu."
#~ msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
#~ msgstr "Slanje poruka dozvoljeno samo pretplatnicima."
#~ msgid "Moderated:"
#~ msgstr "Moderirana:"
#~ msgid "No description given"
#~ msgstr "Opis nije dan"
#~ msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
#~ msgstr "Molimo odaberite liste na koje se elite pretplatiti:"
#~ msgid ""
#~ "Note that most Debian mailing lists are public forums. Any mails sent to "
#~ "them will be published in public mailing list archives and indexed by "
#~ "search engines. You should only subscribe to Debian mailing lists using "
#~ "an e-mail address that you do not mind being made public."
#~ msgstr ""
#~ "Primijetite da su veina Debian mailing lista javni forumi. Svi e-mailovi "
#~ "koji se poalju na njih e se objaviti na javnoj arhivi mailing lista i "
#~ "indeksirat e ih internetski pretraivai. Na Debianove mailing liste se "
#~ "trebate pretplatiti samo koristei e-mail adresu za koju vam nije bitno "
#~ "hoe li se objaviti."
#~ msgid ""
#~ "See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
#~ "how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription "
#~ "web form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
#~ msgstr ""
#~ "Pogledajte stranicu <a href=\"./#subunsub\">mailing lista</a> za "
#~ "informacije o tome kako se pretplatiti koristei e-mail. Dostupan je i <a "
#~ "href=\"unsubscribe\">web formular za otkazivanje pretplate</a>, kako "
#~ "biste prekinuli pretplatu s mailing lista. "
#~ msgid "Mailing List Subscription"
#~ msgstr "Pretplata na mailing liste"
......@@ -8,91 +8,6 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=ASCII\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:6
msgid "Mailing List Subscription"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:9
msgid ""
"See the <a href=\"./#subunsub\">mailing lists</a> page for information on "
"how to subscribe using e-mail. An <a href=\"unsubscribe\">unsubscription web "
"form</a> is also available, for unsubscribing from mailing lists. "
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:12
msgid "Please select which lists you want to subscribe to:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:15
msgid "No description given"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:18
msgid "Moderated:"
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:21
msgid "Posting messages allowed only to subscribers."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:24
msgid ""
"Only messages signed by a Debian developer will be accepted by this list."
msgstr ""
#: ../../english/MailingLists/mklist.tags:27
msgid "Subscription:"