Commit f6c3b031 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent fbb1eea9
#use wml::debian::translation-check translation="b061a3eb5a284dce5a149a8505b3121bd7e4c6b6"
<define-tag pagetitle>DebConf19 slutter i Curitiba, og datoer for DebConf20 annonceret</define-tag>
<define-tag release_date>2019-07-27</define-tag>
#use wml::debian::news
<p>I dag, lørdag den 27. juli 2019, sluttede den årlige Debian Developers and
Contributors Conference. Med over 380 deltagere fra 50 forskellige lande, og
flere end 145 foredrag, diskussionsseancer og diskussionsseancer (BoF'er),
workshops og andre aktiviteter, blev <a href="https://debconf19.debconf.org">\
DebConf19</a> en stor succes.</p>
<p>Forud for konferencen fandt den årlige DebCamp sted fra den 14. til 19 juli,
med fokus på individuelt arbejde og teamsprinter til personligt tilstedeværende
samarbejde på at udvikle Debian, samt en tredages pakningsworkstop, hvor nye
bidragydere kunne begynde på Debian-pakning.</p>
<p><a href="https://debconf19.debconf.org/news/2019-07-20-open-day/">Open
Day</a> blev afholdt den 20. juli, med flere end 250 deltagere, som overværede
præsentationer og workshops af interesse for et bredere publikum, et jobmarked
med stande fra flere af DebConf19's sponsorer og en
Debian-installeringsfest.</p>
<p>Den egentlige Debian Developers Conference begyndte søndag den 21. juli 2019.
Sammen med plenarer, så som den traditionelle <q>Bits fra DPL'en</q>, lynhurtige
foredrag, livedemonstrationer og annoncering af næste års DebConf
(<a href="https://wiki.debian.org/DebConf/20">DebConf20</a> i Haifa, Israel),
samt nogle seancer i forbindelse med den nylige udgivelse af Debian 10 buster,
og noget af dens nye funktionalitet, foruden nyhedsopdatering fra flere
projekter og interne Debian-hold, diskussionsseancer (BoF'er) fra sprog-,
tilpasnings-, infrastruktur- og fællesskabsholdene, med mange andre aktiviteter
med relation til Debian og fri software.</p>
<p><a href="https://debconf19.debconf.org/schedule/">Programmet</a> blev
opdateret daligt med planlagte og ad-hoc-aktiviteter, planlagt af deltagerne i
løbet af hele konferencen.</p>
<p>For dem, der ikke var i stand til at deltage, blev de fleste foredrag optaget
og livestreamet, og videoer blev gjort tilgængelige på
<a href="https://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/2019/DebConf19/">\
Debians arkivwebsted for møder</a>. I mange seancer var der også
fjerndeltagelse over IRC eller et samarbejstekstdokument.</p>
<p>Webstedet <a href="https://debconf19.debconf.org/">DebConf19</a> vil af
arkiveringshensyn for blive aktivt, og vil fortsat indeholde links til
præsentationer og videooptagelser af foredrag og begivenheder.</p>
<p>Næste år finder <a href="https://wiki.debian.org/DebConf/20">DebConf20</a>
sted i Haifa, Israel, fra den 23. til 29. august 2020. Traditionen tro holder
de lokale organisatorer igen DebCamp (16.-22. august), med færligt fokus på
individuelt og teamarbejde med henblik på forbedring af distributionen.</p>
<p>DebConf har forpligtet sig til at være et sikkert og imødekommende miljø for
alle deltagere. Under konferencen er flere hold (forkontor, velkomst og
antichikane) til stede for at hjælpe med at både tilstedeværende og fjerne
deltagere får den bedste konferenceoplevelse, og finder løsninger på alle
problemer, der måtte opstå. Se
<a href="https://debconf19.debconf.org/about/coc/">websiden om de etiske
retningslinjer på DebConf19's websted</a>, for flere oplysninger herom.</p>
<p>Debian takker de talrige
<a href="https://debconf19.debconf.org/sponsors/">sponsorer</a> for støtten
til DebConf19, i særdeleshed vores platinsponsorer
<a href="https://www.infomaniak.com">Infomaniak</a>,
<a href="https://google.com/">Google</a> og
<a href="https://www.lenovo.com">Lenovo</a>.</p>
<h2>Om Debian</h2>
<p>Debian-projektet blev grundlagt i 1993 af Ian Murdock, som et helt frit
fællesskabsprojekt. Siden den gang, er projektet vokset til at være et af de
største og mest indflydelsesrige open source-projekter. Tusindvis af
frivillige fra hele verden samarbejder om at fremstille og vedligeholde
Debian-software. Med oversættelser til 70 sprog, og med understøttelse af et
enormt antal computertyper, kalder Debian sig det <q>universelle
styresystem</q>.</p>
<h2>Om DebConf</h2>
<p>DebConf er Debian-projektets udviklerkonference. Ud over et fuldt program
med tekniske, sociale og retningslinjeforedrag, gør DebConf det også muligt
at udviklere, bidragydere og andre interesserede kan mødes personligt og
arbejde tættere sammen. Konferencen har fundet sted siden år 2000 i så
forskellige steder som Skotland, Argentina og Bosien-Hercegovina. Flere
oplysninger er tilgængelige på <a href="http://debconf.org/">\
DebConf-webstedet</a>.</p>
<h2>Om Infomaniak</h2>
<p><a href="https://www.infomaniak.com">Infomaniak</a> er Schweiz' største
webhostingvirksomhed, der desuden tilbyder backup- og storagetjenester,
løsninger til begivenhedsorganisatorer, livestreamning og video on
demand-tjenster. De ejer selv deres datacentre og alle elementer, der er
afgørende for at de tjenester og produkter, som virksomheden tilbyder,
fungerer (både software og hardware).</p>
<h2>Om Google</h2>
<p><a href="https://google.com/">Google</a> er en af de største
teknologivirksomheder i verden, og tilbyder et bredt udvalg af
internetrelaterede tjenester og produkter, så som onlinereklameteknologier,
søgning, cloudcomputing, software og hardware.</p>
<p>Google har støttet Debian ved at sponsere DebConf i mere end ti år, og er
desuden en Debian-partner, som sponserer dele af
<a href="https://salsa.debian.org">Salsa</a>s continuous
integration-infrastruktur på Googles cloudplatform.</p>
<h2>Om Lenovo</h2>
<p>Som en global teknologileder med fremstilling af en bred portefølje af
forbundne produkter, herunder smartphones, tablets, PC'er og workstations,
foruden AR/VR-enheder, smarthome/-kontor og datacenterløsninger, forstår
<a href="https://www.lenovo.com">Lenovo</a> hvor afgørende åbne systemer og
platforme er for den forbundne verden.</p>
<h2>Kontaktoplysninger</h2>
<p>For flere oplysninger, besøg DebConf19's websider på
<a href="https://debconf19.debconf.org/">https://debconf19.debconf.org/</a>
eller send en engelsksproget mail til &lt;press@debian.org&gt;.</p>
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
#use wml::debian::translation-check translation="0ab7616e721c26339dd0738e8d984bb6f4e25b8c"
<define-tag pagetitle>Opdateret Debian 9: 9.11 udgivet</define-tag>
<define-tag release_date>2019-09-08</define-tag>
#use wml::debian::news
<define-tag release>9</define-tag>
<define-tag codename>stretch</define-tag>
<define-tag revision>9.11</define-tag>
<define-tag dsa>
<tr><td align="center"><a href="$(HOME)/security/%0/dsa-%1">DSA-%1</a></td>
<td align="center"><:
my @p = ();
for my $p (split (/,\s*/, "%2")) {
push (@p, sprintf ('<a href="https://packages.debian.org/src:%s">%s</a>', $p, $p));
}
print join (", ", @p);
:></td></tr>
</define-tag>
<define-tag correction>
<tr><td><a href="https://packages.debian.org/src:%0">%0</a></td> <td>%1</td></tr>
</define-tag>
<define-tag srcpkg><a href="https://packages.debian.org/src:%0">%0</a></define-tag>
<p>Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere den tiende opdatering af
dets stabile distribution, Debian <release> (kodenavn <q><codename></q>).</p>
<p>Denne opdatering indeholder primært en rettelse til den nyligt udgivne 9.10,
for at løse et kritisk problem med installeringsprogrammet, hvilket blev opdaget
under afprøvningen af filaftrykkene.</p>
<p>Bemærk at denne opdatering ikke er en ny udgave af Debian GNU/Linux
<release>, den indeholder blot opdateringer af nogle af de medfølgende pakker.
Der er ingen grund til at smide gamle <q><codename></q>-medier væk. Efter en
installering, kan pakkerne opgradere til de aktuelle versioner ved hjælp af et
ajourført Debian-filspejl.</p>
<p>Dem der hyppigt opdaterer fra security.debian.org, behøver ikke at opdatere
ret mange pakker, og de fleste opdateringer fra security.debian.org er indeholdt
i denne opdatering.</p>
<p>Nye installeringsfilaftryk vil snart være tilgængelige fra de sædvanlige
steder.</p>
<p>Online-opdatering til denne revision gøres normalt ved at lade
pakkehåndteringssystemet pege på et af Debians mange HTTP-filspejle. En
omfattende liste over filspejle er tilgængelig på:</p>
<div class="center">
<a href="$(HOME)/mirror/list">https://www.debian.org/mirror/list</a>
</div>
<h2>Forskellige fejlrettelser</h2>
<p>Denne opdatering til den gamle stabile udgave tilføjer nogle få vigtige rettelser
til følgende pakker:</p>
<table border=0>
<tr><th>Pakke</th> <th>Årsag</th></tr>
<correction base-files "Update for the point release">
<correction bogl "Call iswspace instead of isspace, fixes crash on U+FEFF">
<correction debian-installer "Rebuild against proposed-updates">
<correction debian-installer-netboot-images "Rebuild against proposed-updates">
</table>
<h2>Debian Installer</h2>
Installeringsprogrammet er opdateret for at medtage rettelser indført i oldstable,
i denne punktopdatering.
<h2>URL'er</h2>
<p>Den komplette liste over pakker, som er ændret i forbindelse med denne
revision:</p>
<div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/<downcase <codename>>/ChangeLog">
</div>
<p>Den aktuelle gamle stabile distribution:</p>
<div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/">
</div>
<p>Foreslåede opdateringer til den gamle stabile distribution:</p>
<div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates">
</div>
<p>Oplysninger om den gamle stabile distribution (udgivelsesbemærkninger, fejl,
osv.):</p>
<div class="center">
<a href="$(HOME)/releases/oldstable/">https://www.debian.org/releases/oldstable/</a>
</div>
<p>Sikkerhedsannonceringer og -oplysninger:</p>
<div class="center">
<a href="$(HOME)/security/">https://www.debian.org/security/</a>
</div>
<h2>Om Debian</h2>
<p>Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt
bidrager med tid og kræfter, til at fremstille det helt frie styresystem Debian
GNU/Linux.</p>
<h2>Kontaktoplysninger</h2>
<p>For flere oplysninger, besøg Debians websider på
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a> eller send e-mail på engelsk til
&lt;press@debian.org&gt; eller kontakt holdet bag den stabile udgave på
&lt;debian-release@debian.org&gt;.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment