Commit f740bf5f authored by Konrad Bielak's avatar Konrad Bielak

New update.

CVS version numbers

polish/.wmlrc: 1.4 -> 1.5 
polish/contact.wml: 1.31 -> 1.32 
polish/donations.wml: 1.35 -> 1.36 
polish/social_contract.wml: 1.8 -> 1.9 
polish/support.wml: 1.29 -> 1.30 
polish/Bugs/Developer.wml: 1.23 -> 1.24 
polish/Bugs/server-control.wml: 1.10 -> 1.11 
polish/Bugs/server-refcard.wml: 1.9 -> 1.10 
polish/Bugs/server-request.wml: 1.7 -> 1.8 
polish/CD/index.wml: 1.19 -> 1.20 
polish/CD/faq/index.wml: 1.30 -> 1.31 
polish/CD/http-ftp/index.wml: 1.10 -> 1.11 
polish/CD/mirroring/rsync-mirrors.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/CD/vendors/index.wml: 1.24 -> 1.25 
polish/CD/vendors/legal.wml: 1.8 -> 1.9 
polish/MailingLists/debian-announce.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/MailingLists/disclaimer.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/News/2002/20021216.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/News/2003/20030119.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/News/2003/20030127.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/News/2003/20030811.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/News/2003/20031005.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/News/2003/20031121a.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/News/2004/20040406.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/News/2004/20040515.wml: 1.1 -> 1.2 
polish/News/2004/20040524.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/News/2004/20041026.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/News/weekly/contributing.wml: 1.10 -> 1.11 
polish/News/weekly/index.wml: 1.8 -> 1.9 
polish/News/weekly/2004/05/index.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/News/weekly/2004/10/index.wml: 1.6 -> 1.7 
polish/News/weekly/2004/11/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/News/weekly/2004/20/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/News/weekly/2004/23/index.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/News/weekly/2004/27/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/News/weekly/2004/32/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/News/weekly/2004/33/index.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/News/weekly/2004/34/index.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/News/weekly/2004/35/index.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/News/weekly/2004/36/index.wml: 1.6 -> 1.7 
polish/News/weekly/2004/37/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/banners/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/757_technologies.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/aerasec.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/alex_r.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/altoros.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/andreas_o.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/andreu_i.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/andrew_f.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/anthony_p.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/avalonix.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/baltazar_q.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/bao_h.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/beeznest.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/ben_b.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/benjamin_s.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/blue_orb.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/brickred_technologies.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/bruce_p.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/bryan_b.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/carlos_hg.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/catalyst.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/filippo_giunchedi.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/heureka.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/iceguard.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/john_b.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/lawrence_c.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/linunet.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/michael_b.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/mohawk_software.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/nils_r.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/rafez_n.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/sosa.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/stuart_t.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/turo_technology.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/consultants/ultreia.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/consultants/vivek_k.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/devel/index.wml: 1.26 -> 1.27 
polish/devel/debian-desktop/index.wml: 1.7 -> 1.8 
polish/devel/debian-installer/archive.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/devel/debian-installer/errata.wml: 1.9 -> 1.10 
polish/devel/debian-installer/gtk-frontend.wml: 1.8 -> 1.9 
polish/devel/debian-installer/ports-status.wml: 1.19 -> 1.20 
polish/devel/debian-installer/svn.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/devel/debian-installer/News/2004/8.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/devel/debian-installer/News/2004/9.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/devel/debian-installer/News/2004/99.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/devel/debian-med/index.wml: 1.6 -> 1.7 
polish/devel/debian-med/practice.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/devel/join/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/devel/join/newmaint.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/devel/join/nm-step1.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/devel/join/nm-step2.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/devel/website/index.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/devel/wnpp/index.wml: 1.12 -> 1.13 
polish/devel/wnpp/wnpp.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/devel/wnpp/work_needing.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/distrib/cd.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/distrib/ftplist.wml: 1.20 -> 1.21 
polish/doc/books.wml: 1.17 -> 1.18 
polish/doc/cvs.wml: 1.7 -> 1.8 
polish/doc/ddp.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/doc/devel-manuals.wml: 1.7 -> 1.8 
polish/doc/docpolicy.wml: 1.6 -> 1.7 
polish/doc/misc-manuals.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/doc/todo.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/doc/topics.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/doc/user-manuals.wml: 1.15 -> 1.16 
polish/international/index.wml: 1.17 -> 1.18 
polish/international/Polish/bezpieczny_debian.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/international/Polish/free.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/international/Polish/index.wml: 1.17 -> 1.18 
polish/international/Polish/instalacja_potato.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/international/Polish/manifest.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/international/Polish/polaczenie_z_internetem.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/international/Polish/system_pakietow.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/international/Polish/wprowadzenie.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/international/Polish/wstep_do_debiana.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/intro/about.wml: 1.39 -> 1.40 
polish/intro/cn.wml: 1.38 -> 1.39 
polish/intro/search.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/intro/why_debian.wml: 1.13 -> 1.14 
polish/legal/cryptoinmain.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/legal/index.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/legal/notificationforarchive.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/legal/notificationfornewpackages.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/mirror/official_sponsors.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/mirror/sponsors.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/mirror/submit.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/misc/awards.wml: 1.5 -> 1.6 
polish/misc/memberships.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/partners/partners-form.wml: 1.4 -> 1.5 
polish/po/bugs.pl.po: 1.12 -> 1.13 
polish/po/countries.pl.po: 1.11 -> 1.12 
polish/po/distrib.pl.po: 1.6 -> 1.7 
polish/po/doc.pl.po: 1.6 -> 1.7 
polish/po/langs.pl.po: 1.15 -> 1.16 
polish/po/organization.pl.po: 1.13 -> 1.14 
polish/po/others.pl.po: 1.20 -> 1.21 
polish/po/ports.pl.po: 1.6 -> 1.7 
polish/po/security.pl.po: 1.9 -> 1.10 
polish/po/templates.pl.po: 1.19 -> 1.20 
polish/ports/amd64/index.wml: 1.9 -> 1.10 
polish/ports/freebsd/bsd-libc-based.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/ports/i386/index.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/ports/netbsd/news.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/releases/index.wml: 1.28 -> 1.29 
polish/releases/potato/index.wml: 1.29 -> 1.30 
polish/releases/sarge/index.wml: 1.14 -> 1.15 
polish/releases/slink/index.wml: 1.19 -> 1.20 
polish/releases/woody/errata.wml: 1.7 -> 1.8 
polish/releases/woody/installmanual.wml: 1.8 -> 1.9 
polish/releases/woody/releasenotes.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/security/crossreferences.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/cve-compatibility.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/index.wml: 1.30 -> 1.31 
polish/security/2003/dsa-231.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/security/2003/dsa-233.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/security/2004/CAN-2004-0077.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/CAN-2004-0109.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-423.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/security/2004/dsa-432.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/security/2004/dsa-445.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/security/2004/dsa-446.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/security/2004/dsa-447.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/security/2004/dsa-462.wml: 1.3 -> 1.4 
polish/security/2004/dsa-469.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-470.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-471.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-472.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-473.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-474.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-475.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-476.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-477.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-478.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-479.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-480.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-481.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-482.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-483.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-484.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-485.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-486.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-487.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-488.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-489.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-490.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-491.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-492.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-493.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-494.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-531.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-532.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-533.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-534.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-535.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-536.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-538.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/security/2004/dsa-540.wml: 1.2 -> 1.3 
polish/users/index.wml: INITIAL -> 1.1 
polish/y2k/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 1b72ded1
......@@ -10,4 +10,3 @@
-D BUGS~Bugs
-D PICS~Pics
-D STYLE~style
-D VOTE~vote
#use wml::debian::template title="System ledzenia bdw - informacje dla rozwijajcych" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.63"
#use wml::debian::translation-check translation="1.61"
<h1>Informacje dla rozwijajcych dotyczce systemu ledzenia bdw</h1>
......@@ -132,7 +132,7 @@ lub powoduje utrat
na uzyskanie dostpu do kont uytkownikw danego pakietu.
<dt><code>powany</code> (ang. <code>serious</code>)
<dd>jest <a href="http://release.debian.org/etch_rc_policy.txt">powanym
<dd>jest <a href="http://release.debian.org/sarge_rc_policy.txt">powanym
naruszeniem polityki Debiana</a> (to znaczy narusza dyrektyw
&quot;musi&quot; (ang <i>&quot;must&quot;</i>) lub &quot;wymagany&quot; (ang.
<i>&quot;required&quot;</i>), lub, w opinii opiekuna pakietu, powoduje, e
......@@ -143,8 +143,8 @@ pakiet nie nadaje si
jednoczenie jego cakowitej bezuytecznoci dla kogokolwiek. Aby pozna
kompletne zasady dotyczce tego, jakie problemy zasuguj na te stopnie
wanoci, zobacz list <a
href="http://release.debian.org/etch_rc_policy.txt">problemw
krytycznych dla wydania Etch</a>.</p>
href="http://release.debian.org/sarge_rc_policy.txt">problemw
krytycznych dla wydania Sarge</a>.</p>
<dt><code>zwyky</code> (ang. <code>normal</code>)
<dd>warto domylna, pasujca do wikszoci bdw.
......@@ -386,7 +386,7 @@ uczyni
wiadomoci s ignorowane przez BTS. Uytkownik musi odpowiedzie na wiadomo
potwierdzajca zanim zostanie usunity z listy.</p>
<p>Domylnie, adres ktry chce zosta doczony do listy zasubskrybowanych jest
<p>Domylne, adres ktry chce zosta doczony do listy zasubskrybowanych jest
znajdowany w nagwku <code>From</code>. Jeli chcesz zapisa inny adres,
musisz zakodowa adres, ktry ma zosta dopisany do listy. Przybiera to tak posta:
<var>nnn</var><code>-subscribe-</code><var>localpart</var><code>=</code><var>example.com</var><code>@bugs.debian.org</code>.
......
#use wml::debian::template title="Debian BTS - serwer kontroli" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49"
<h1>Wprowadzenie do serwera pocztowego kontroli i manipulacji bdw</h1>
......@@ -37,6 +37,7 @@ jest na stronach WWW, w pliku
<dl>
<dt><code>reassign</code> <var>numer_bdu</var> <var>pakiet</var>
[ <var>wersja</var> ]
<dd>
Odnotowuje, e bd nr <var>numer_bdu</var> jest bdem w pakiecie
......@@ -45,6 +46,9 @@ u
przydziau. adne zawiadomienie nie jest wysyane do nikogo (oprcz zwykej
informacji o przetworzeniu polecenia).
<p>Jeli podasz <var>wersj</var>, system kontroli bdw odnotuje to,
e bd wpywa na t wersj nowo-przydzielonego pakietu.
<dt><code>reopen</code> <var>numer_bdu</var>
[ <var>adres_rda</var> | <code>=</code> | <code>!</code> ]
<dd>
......@@ -71,6 +75,39 @@ zmieni nawet
uyj polecenia <code>submitter</code>. Zauwa, e to polecenie
zawiadomi oryginalnego autora zgoszenia o zmianie.
<p>Jeeli bd zosta zarejestrowany jako zamknity w konkretnej wersji
pakietu lecz powtrzy si w nastpnej wersji,
lepiej jest uy komendy <code>found</code>.
<dt><code>found</code> <var>numer_bdu</var> [ <var>wersja</var> ]
<dt>Zauwa, e #<var>numer_bdu</var> zosta zauwaony w podanej
<var>wersji</var> pakietu do ktrego zosta przydzielony.
<p>System kontroli wersji uywa informacji, w poczeniu
z zaatan wersj zarejestrowan podczas zamykania bdu, by wywietli
list bdw otwartych w rnych wersjach pakietw. Rozwaa otwarcie bdu,
jeeli nie posiada zaatanej wersji, lub jeli zosta znaleziony wczeniej,
ni kiedy zosta zaatany.
<p>Jeli <var>wersja</var> nie zosta podana, wtedy lista zaatanych wersji
bedu jest czyszczona. Jest to identyczne z zachowaniem
komendy <code>reopen</code>.
<p>Komenda ta zostaa wprowadzona z powodu polecenia <code>reopen</code>,
poniewa trudnym byo dodanie <var>wersji</var> do skadni
komendy bez wprowadzania niejasnoci.
<dt><code>notfound</code> <var>numer_bdu</var> <var>wersja</var>
<dd>Usuwa zapis o tym, e #<var>numer_bdu</var> zosta zarejestrowny
w podanej <var>wersji</var> pakietu, do ktrego zosta doczony.
<p>Rni si to od zamykania bdu w tej wersji tym, e bd nie znajduje
si na licie w tej wersji jako zaatany; adna informacja o tej wersji
bdzie znana. Przeznaczone jest to do naprawiania pomyek w zapisie tego,
kiedy bd zosta znaleziony.
<dt><code>submitter</code> <var>numer_bdu</var>
<var>adres_rda</var> | <code>!</code>
<dd>
......@@ -240,12 +277,13 @@ u
<code>upstream</code>, <code>confirmed</code>, <code>d-i</code>,
<code>ipv6</code>, <code>lfs</code>, <code>l10n</code>,
<code>potato</code>, <code>woody</code>, <code>sarge</code>,
<code>sarge-ignore</code>, <code>sid</code> i <code>experimental</code>.
<code>sarge-ignore</code>, <code>etch</code>, <code>etch-ignore</code>,
<code>sid</code>, oraz <code>experimental</code>.
<p>Aby dowiedzie si co <a href="Developer#tags">oznaczaj</a> zajrzyj do
oglnej dokumentacji systemu ledzenia bdw dla rozwijajcych.
<dt><code>close</code> <var>numer_bdu</var> (przestarzae)
<dt><code>close</code> <var>numer_bdu</var> [ <var>wersja_zaatania</var> ] (przestarzae)
<dd>
Zamyka zawiadomienie o bdzie nr <var>numer_bdu</var>.
......@@ -260,6 +298,9 @@ zawiadomienie o b
tego polecenia jest przestarzae. Zapoznaj si z informacjami dla rozwijajcych
o tym <a href="Developer#closing">jak poprawnie zamyka bdy</a>.
<p>Jeli podasz <var>numer_zaatania</var>, system kontroli bdw
odnotuje, e bd zosta naprawiony w tej wersji pakietu.
<dt><code>package</code> [ <var>nazwa_pakietu</var> ... ]
<dd>Ogranicza dalsze polecenia tak aby dziaay wyczenie na bdach
......@@ -272,7 +313,7 @@ o tym <a href="Developer#closing">jak poprawnie zamyka
<pre>
package foo
reassign 123456 bar
reassign 123456 bar 1.0-1
package bar
retitle 123456 bar: bar sucks
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ s
<h2>Lista poleceñ dostêpnych pod adresem <code>request@bugs.debian.org</code></h2>
<ul>
<ul compact>
<li><code>send</code> <var>numer_b³êdu</var>
<li><code>send-detail</code> <var>numer_b³êdu</var>
<li><code>index</code> [<code>full</code>]
......@@ -34,7 +34,7 @@ s
<h2>Lista dodatkowych poleceñ dostêpna jest pod adresem
<code>control@bugs.debian.org</code></h2>
<ul>
<ul compact>
<li><code>reassign</code> <var>numer_b³êdu</var> <var>pakiet</var>
<li><code>severity</code> <var>numer_b³êdu</var> <var>stopieñ_wa¿no¶ci</var>
<li><code>reopen</code> <var>numer_b³êdu</var>
......
#use wml::debian::template title="Debian BTS - serwer da" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<h1><A name="introduction">Wprowadzenie do serwera da (request server) systemu
ledzenia bdw Debiana</A></h1>
......@@ -88,7 +88,7 @@ ko
danie pliku zawierajcego informacje o pakiecie(tach) i/lub opiekun(ach).
Dostpne pliki to:
<dl>
<dl compact>
<dt><code>maintainers</code>
<dd>
Ujednolicona lista opiekunw pakietw w postaci uywanej przez system
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<h1><a name="top">Czsto Zadawane Pytania (FAQ)</a></h1>
<define-tag gototop whitespace=delete>
<p class="right"><a href="#top"><img src="top.png" alt="Gra strony" width="11" height="11"></a></p>
<p align="right"><a href="#top"><img src="top.png" alt="Gra strony" width="11" height="11" border="0"></a></p>
</define-tag>
<toc-display/>
......@@ -580,28 +580,28 @@ p
<p>Nie ma odgrnie narzuconego sposobu opisywania. Jednake zalecamy, by
uywa nastpujcych schematw by unikn nieporozumie:</p>
<div class="cdflash">
<p>Debian GNU/{Linux|Hurd}
<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
<td align="center">Debian GNU/{Linux|Hurd}
&lt;wersja&gt;[&lt;podwersja&gt;]<br>Official
{&lt;platforma&gt; Binary|Source}-&lt;numer&gt;</p>
</div>
{&lt;platforma&gt; Binary|Source}-&lt;numer&gt;</td>
</tr></table>
<p>Na przykad:</p>
<div class="cdflash">
<p>Debian GNU/Linux 3.0<br>Official i386
Binary-1</p>
</div>
<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
<td align="center">Debian GNU/Linux 3.0<br>Official i386
Binary-1</td>
</tr></table>
<div class="cdflash">
<p>Debian GNU/Linux 3.0 rev1<br>Official
alpha Binary-2</p>
</div>
<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
<td align="center">Debian GNU/Linux 3.0 rev1<br>Official
alpha Binary-2</td>
</tr></table>
<div class="cdflash">
<p>Debian GNU/Linux 3.0 rev1<br>Official
Source-1</p>
</div>
<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
<td align="center">Debian GNU/Linux 3.0 rev1<br>Official
Source-1</td>
</tr></table>
<p>Jeli chcesz rozrnia midzy wersj ,,Non-US'' i
wersj ,,non-Non-US'' pierwszej pyty binarnej/rdowej, moesz j opisa
......@@ -619,10 +619,10 @@ oficjalnego wydania</a>.
Kada pyta, ktrej suma kontrolna jest inna (np. twoje wasne dzieo) musi by wyranie oznaczona
jako <i>Unofficial</i>, na przykad:</p>
<div class="cdflash">
<p>Debian GNU/Linux 3.0 rev1<br>Unofficial
Non-free/Non-US</p>
</div>
<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
<td align="center">Debian GNU/Linux 3.0 rev1<br>Unofficial
Non-free/Non-US</td>
</tr></table>
<gototop>
# ============================================================
......@@ -701,7 +701,6 @@ pakietu by upewni
cvs. Z pustego katalogu wydaj nastpujce komendy:</p>
<blockquote>
<p>
<tt>
$ export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot<br>
$ cvs login<br>
......@@ -710,7 +709,6 @@ $ cvs login<br>
<tt>
$ cvs checkout -AP debian-cd<br>
$ cvs logout</tt>
</p>
</blockquote>
<p>Jeli sprbujesz uy tych skryptw, sprawd
......
......@@ -49,7 +49,7 @@ jak uruchomi
<h2><a name="testing">Oficjalne obrazy pyt CD dystrybucji ,,testowej''</a></h2>
<p>
<a href="http://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/">Peny zestaw pyt</a>
<a href="http://cdimage.debian.org/pub/weekly/">Peny zestaw pyt</a>
jest tworzony co tydzie.
</p>
......
#use wml::debian::cdimage title="Debian GNU/Linux na CD-ROM-ach" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::translation-check translation="1.24"
<p>Jeli chcesz zdoby Debiana GNU/Linux na CD, poniej znajduje si lista
moliwoci. W razie problemw przeczytaj <a
......@@ -49,8 +49,8 @@ w
href="artwork/">specjalne okadki na pyty Debiana</a>.</p>
# Latest release: Change webwml/english/template/debian/cdimage.wml
<div class="cdflash" id="latest">Najnowsze wydanie ,,stabilnych''
obrazw CD:
<div class="cdflash"><a name="latest">Najnowsze wydanie ,,stabilnych''
obrazw CD</a>:
<strong><current-release></strong>.
<br><small>(Obrazy migawkowe dystrybucji ,,testowej'' i
,,niestabilnej'' s tworzone co tydzie.)</small></div>
......
#use wml::debian::cdimage title="Lista serwerw lustrzanych rsync obrazw pyt CD Debiana" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
<p>
Tutaj s adresy kopii lustrzanych pyt Debiana
......@@ -8,8 +8,7 @@
Naley pamita, e niektre serwery mog nie by
cakiem aktualne. Ta lista zawiera tylko miejsca
udostpniajce <em>oficjalne</em> obrazy pyt Debiana.
Spis <em>nieoficjalnych</em> znajduje si
<a href="../http-ftp/#testing">gdzie indziej</a>.</p>
</p>
<p>
<strong>Uwaga:</strong>
......
#use wml::debian::cdimage title="Sprzedawcy CD-ROM-w" BARETITLE=true GEN_TIME=true
#use wml::debian::template title="Sprzedawcy CD-ROM-w" BARETITLE=true GEN_TIME=true
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
<p>
<a href="#ar"><ARc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#am"><AMc></a>&nbsp;&nbsp;
......
#use wml::debian::template title="Informacje licencyjne dla sprzedawcw pyt CD z dystrybucj Debiana"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
# Source thread: http://lists.debian.org/debian-legal-0207/msg00192.html
......@@ -43,7 +43,7 @@ z zasob
zasobw jest w peni wystarczajce. Dystrybutor nie musi wymusza na
uytkowniku ich pobierania.</p>
<div class="center">LUB</div>
<center>LUB</center>
<p>b) <em>Udostpni go z pisemn zgod, wan na co najmniej trzy
lata, na przekazanie jakiejkolwiek stronie trzeciej (za cen nie wiksz
......@@ -62,7 +62,7 @@ czy te
Jeli nie dostarczono pisemnego zapewnienia kod rdowy musi by dostarczony
bezporednio.</p>
<div class="center">LUB</div>
<center>LUB</center>
<p>c) <em>Udostpni go z informacj, ktr otrzymae, jako pozwolenie
na dystrybuowanie waciwego kodu rdowego. (Alternatywa ta jest
......
#use wml::debian::template title="Subskrypcja listy dyskusyjnej debian-announce"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
<p>,,Debian-announce'' jest moderowan
<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_dyskusyjna">list dyskusyjn</a>, ktra uywana jest do ogaszania
......@@ -11,13 +11,12 @@ og
<p>Podczas subskrypcji zostanie wysany do Ciebie list elektroniczny, na ktry musisz odpowiedzie aby pomylnie
zasubskrybowa list. Zabezpieczenie to zostao wprowadzone, aby ludzie nie mogli podawa cudzych adresw poczty.
<p><strong>Twj adres poczty elektronicznej:</strong></p>
<p><strong>Twj adres poczty elektronicznej:</strong>
<BR>
<FORM METHOD=POST ACTION="http://lists.debian.org/cgi-bin/subscribe.pl">
<p>
<INPUT type=hidden name="subscribe" value="debian-announce">
<INPUT TYPE="text" NAME="user_email" SIZE="50"><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Zasubskrybuj"> <INPUT TYPE="reset" VALUE="Wyczy">
</p>
</FORM>
<p>Wszystkie wiadomoci wysane na list umieszczane s rwnie na stronie
......
#use wml::debian::template title="Zrzeczenie odpowiedzialności za listy dyskusyjne" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<p><strong>Nasze listy dyskusyjne są forami publicznymi, a archiwa naszych
list dyskusyjnych są publiczne.</strong>
......@@ -50,3 +50,7 @@ nieodpowiednich list
listów. Jednak zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia wysłania na listę
dyskusyjną w przypadku niezastosowania się do przepisów, jakimi kierują
się listy dyskusyjne.</p>
<p>Każda wiadomość, która przechodzi przez listy Debiana, poddawana jest częściowej
filtracji antyspamowej oraz antywirusowej. Jedynie jedna na czterysta wiadomości
wysyłanych do list przechodzą testy pozytywnie; cała reszta jest traktowana jako spam.</p>
<define-tag pagetitle>Debian GNU/Linux 3.0 uaktualniony (r1)</define-tag>
<define-tag release_date>2002-12-16</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
<define-tag revision>3.0r1</define-tag>
......@@ -29,7 +29,7 @@ instalacji system z ftp.debian.org.</p>
wielu serwerw FTP i HTTP Debiana. Pena lista serwerw dostpna jest
pod:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/distrib/ftplist">http://www.debian.org/distrib/ftplist</a>
</div>
......@@ -158,7 +158,7 @@ Nast
<p>Pena lista wszystkich zaakceptowanych i odrzuconych pakietw razem z
przyczynami jest dostpna na stronie przygotowawczej dla tej podwersji:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://people.debian.org/~joey/<revision>/">
</div>
......@@ -167,34 +167,34 @@ przyczynami jest dost
<p>Pena lista pakietw, ktre ulegy zmianie w tej
powersji:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog">
</div>
<p>Bieca dystrybucja stabilna:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/">
</div>
<p>Proponowane uaktualnienia do stabilnej dystrybucji:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/">
</div>
<p>Informacje dotyczce stabilnej dystrybucji (noty wydawnicze, errata, itp.):</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/releases/stable/">http://www.debian.org/releases/stable/</a>
</div>
<p>Wiadomoci i informacje dot. bezpieczestwa:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/security/">http://security.debian.org/</a>
</div>
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ pierwsza konferencja jest w ca
</dd>
</dl>
<p>Zapraszamy wszsytkich zainteresowanych do odwiedzenia jednej z tych
<p>Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia jednej z tych
konferencji, spotkania uytkownikw Debiana i deweloperw, wymiany odciskw palca
(fingerprint) GnuPG, dyskusji na temat Debiana i wolnego oprogramowania, jak
rwnie robienia innych rzeczy zwizanych z Debianem i spoecznoci Debiana.</p>
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<define-tag pagetitle>10 urodziny Debiana</define-tag>
<define-tag release_date>2003-08-11</define-tag>
#use wml::debian::news
......@@ -49,7 +49,7 @@ Niekt
inne za organizowane s dla wikszej liczby uczestnikw.</p>
<p>Ponisza lista zawiera jedynie najwiksze
<a href="$(HOME)/events/2003/0816-birthday">urodzinowe
<a href="http://www.debian.org/events/2003/0816-birthday">urodzinowe
imprezy</a>.</p>
<dl>
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ w wiosce ".Org".</p>
</dd>
<dt><strong>11 padziernika: <a href="$(HOME)/events/2003/1011-plgiessen">Practical Linux</a></strong>,
Gie&szlig;en, Niemcy</dt>
Gieen, Niemcy</dt>
<dd>
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
<define-tag pagetitle>Debian GNU/Linux 3.0 - aktualizacja (r2)</define-tag>
<define-tag release_date>2003-11-21</define-tag>
#use wml::debian::news
......@@ -13,7 +13,7 @@
<tr><td>%0</td> <td>%1</td></tr>
</define-tag>
<p>Jest to ju druga aktualizacja Debiana GNU/Linuksa 3.0 (nazwa kodowa &lsquo;woody&rsquo;),
<p>Jest to ju druga aktualizacja Debiana GNU/Linuksa 3.0 (nazwa kodowa `woody'),
ktra zawiera gwnie aktualizacje dotyczce bezpieczestwa do wersji stabilnej,
oraz kilka poprawek z powanymi bdami. Osoby ktre czsto wykonuj aktualizacj
z security.debian.org nie bd musiay aktualizowa duej iloci pakietw, poniewa
......@@ -26,11 +26,11 @@ jedynie po zainstalowaniu, zrobi
zaaplikowa pniejsze zmiany.</p>
<p>Aktualizacj do tej rewizji moe by wykonana po wskazaniu
narzdziom &lsquo;apt&rsquo; (zobacz stron podrcznika sources.list(5) jednego
narzdziom `apt' (zobacz stron podrcznika sources.list(5) jednego
z wielu serwerw lustrzanych. Pena lista serwerw lustrzanych HTTP
i FTP znajduje si pod adresem:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/distrib/ftplist">http://www.debian.org/distrib/ftplist</a>
</div>
......@@ -231,7 +231,7 @@ Nast
<p>Pena lista przyjtych i odrzuconych pakietw wraz z uzasadnieniem
znajduje si na stronie przygotowania tej rewizji:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://people.debian.org/~joey/<revision>/">
</div>
......@@ -239,34 +239,34 @@ znajduje si
<p>Pena lista pakietw, ktre zostay zmienione w tym wydaniu:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog">
</div>
<p>Aktualna dystrybucja stabilna:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/">
</div>
<p>Proponowane aktualizacje do dystrybucji stabilnej:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/">
</div>
<p>Informacje o dystrybucji stabilnej (publikacje, errata, idt.):</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/releases/stable/">http://www.debian.org/releases/stable/</a>
</div>
<p>Informacje dotyczce bezpieczestwa:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/security/">http://security.debian.org/</a>
</div>
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<define-tag pagetitle>Zbiorowe oświadczenie dot. bezpieczeństwa w systemach
GNU/Linux</define-tag>
<define-tag release_date>2004-04-04</define-tag>
......@@ -111,7 +111,7 @@ stwierdzenia i wyci
<h3>Dodatkowe informacje:</h3>
<p>Javier Fernández-Sanguino Pe&ntilde;a <a
href="http://people.debian.org/~jfs/debconf/security/data/">przygotował</a>
href="http://people.debian.org/~jfs/debconf3/security/data/">przygotował</a>
<a href="http://lists.debian.org/debian-security-0112/msg00257.html">\
zestawienie</a> na rok 2001, z którego wynika, że zespołowi ds. bezpieczeństwa
w Debianie naprawienie błędu zajęło średnio 35 dni. Jednak, ponad 50% z nich
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ Linux s
<p>Andrs Garca by adwokatem debiana i wsppracownikiem przy rozwijaniu
zmodyfikowanej dystrybucji Debiana dla Junta de Andaluca (miejscowego
samorzdu na samym poudniu Hiszpani). Andrs by aktywnym czonkiem oraz
samorzdu na samym poudniu Hiszpanii). Andrs by aktywnym czonkiem oraz
administratorem Hiszpaskiego stowarzyszenia Hispalinux.</p>
<p>Projekt Debian oddaje honor ich dobrej pracy i duemu powiceniu jakie
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<define-tag release_date>2004-05-24</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::news_events
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
<p>Tegoroczna <a href="$(HOME)/events/2004/0526-debconf">Debian Conference</a>
bdzie trwaa od 26 maja do 5 czerwca w SESC w Porto Alegre
......@@ -37,7 +37,7 @@ os
<talk 11:00 "Jeff Licquia" "tworzenie systemu PICAX CD">
<talk 14:00 "Ian Murdock" "Componentised Linux: przegld i aktulany stan">
<talk 16:00 "Andreas Schuldei" "Debian-Edu" "Petter Reinholdtsen">
<talk 16:00 "Andreas Schuldei" "Debian-Edu" "Petter Reinholdsen">
<talk 18:00 "Jesus Climent" "BOF: Poczta/Spam">
<talk 20:00 "Martin Michlmayr" "Przemwienie z tronu - Kolacja z DPL">
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer=""
#use wml::debian::translation-check translation="1.4" maintainer=""
<define-tag pagetitle>Aktualizacja Debian GNU/Linux 3.0 (r3)</define-tag>
<define-tag release_date>2004-10-26</define-tag>
#use wml::debian::news
......@@ -38,7 +38,7 @@ wskazanie narz
niezliczonej iloci serwerw lustrzanych HTTP i FTP. Obszerna lista serwerw
lustrzanych dostpna jest pod adresem:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/distrib/ftplist">http://www.debian.org/distrib/ftplist</a>
</div>
......@@ -300,7 +300,7 @@ integralno
<p>Pena lista wszystkich zaakceptowanych i odrzuconych pakietw wraz z
uzasadnieniem znajduje si na stronie dotyczcej tego wydania:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://people.debian.org/~joey/<revision>/">
</div>
......@@ -308,21 +308,21 @@ uzasadnieniem znajduje si
<p>Pena lista zmienionych pakietw w tym wydaniu:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog">
</div>
<p>Aktualna dystrybucja stabilna:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/">
</div>
<p>Proponowane aktualizacje do dystrybucji stabilnej:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/">
<url "http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/">
</div>
......@@ -330,13 +330,13 @@ uzasadnieniem znajduje si
<p>Informacje o dystrybucji stabilnej (uwagi do wydania, errata
itp.):</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/releases/stable/">http://www.debian.org/releases/stable/</a>
</div>
<p>Ogoszenia i informacje dotyczce bezpieczestwa:</p>
<div class="center">
<div align="center">
<a href="$(HOME)/security/">http://security.debian.org/</a>
</div>
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2004-02-03" SUMMARY="Konferencje, baza uytkownikw, XFree86, pyty CD, instalator, muzyka, TLS, GCC"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<p>Witaj w pitym w tym roku numerze DWN, tygodnika dla osb
zainteresowanych i zwizanych z Debianem. Wikszo prawdziwych
......@@ -139,7 +139,7 @@ href="http://lists.debian.org/debian-devel-0401/msg02088.html">potwierdzi
te objawy w przypadku Galeona, ale nie Firebirda. Podejrzewa on, e odnoniki
<code>mailto</code> nie s jeszcze obsugiwane.</p>
<p><strong>Zmiana priorytetu GCC?</strong> Andrea Mennucc <a
<p><strong>Zmiana priorytetu GCC?</strong> Andrea Menucc <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel-0401/msg02102.html">zacz