errors fixed by Mugurel

CVS version numbers

romanian/index.wml: 1.14 -> 1.15
parent bebb0227
......@@ -12,7 +12,7 @@
şi utilitare care permit computerului dumneavoastră să meargă. Inima sistemului de operare este
kernel-ul. Kernel-ul este cel mai important program
din computer, organizează şi oferă funcţii de bază şi vă permite să lansaţi alte programe.
Debian este independent de kernel. Acum kernel-ul folosit este
Debian este independent de kernel. Acum kernel-ul folosit este
<A href="http://www.linux.com/">Linux</A> dar se munceşte
pentru a pune Debian peste alte kernel-uri:
<A href="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html"> Hurd</A>.
......@@ -22,20 +22,20 @@ pentru a pune Debian peste alte kernel-uri:
<HR>
<H2>Să începem</H2>
<P>Ultima versiune (release) Debian este 2.2. Datează din 14 august 2000.
<A href="releases/stable/">Mai multe informaţii sînt disponibile</A>;
<A href="releases/stable/">Mai multe informaţii sînt disponibile.</A>
Aici puteţi găsi informaţii despre ce este nou in Debian 2.1, note
despre cum să instalaţi o versiune mai nouă (upgrade), un manual de instalare pentru noii utilizatori.
<P>Pentru ajutor la folosirea sau instalarea sistemului Debian, mergeţi la pagina de <A href="support">
suport tehnic</A> şi la cea de <A href="doc/"> documentaţie </A>.
<P>Pentru ajutor la folosirea sau instalarea sistemului Debian, mergeţi la pagina de <A href="support">
suport tehnic</A> şi la cea de <A href="doc/"> documentaţie</A>.
<HR>
<H2>Ştiri</H2>
<P><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :>
<P>Pentru ştiri mai vechi mergeţi la <A href="$(HOME)/News/">Pagina de ştiri</A>.
Dacă vreţi să primiţi săptămînal mail sau de cite ori ceva nou se întimplă Debian, subcrieţi la
<A href="MailingLists/debian-announce">debian-announce </A>.
Dacă vreţi să primiţi săptămînal mail sau de cite ori ceva nou se întimplă la Debian, subscrieţi la
<A href="MailingLists/debian-announce">debian-announce</A>.
<A href="$(HOME)/News/weekly/">Debian - ştiri săptămînale </A> este un sumar aprofundat
despre ce s-a întîmplat în lumea Debian.
......@@ -47,7 +47,7 @@ despre ce s-a
<P>Pentru ştiri mai vechi mergeţi la <A href="$(HOME)/security/">
pagina de securitate a sistemului</A>.
Dacă vreţi să fiţi alertat imediat ce astfel de ştiri sînt anunţate, subcrieţi la
<A href="MailingLists/subscribe">debian-security-announce</A>
<A href="MailingLists/subscribe">debian-security-announce</A>.
<HR>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment