Commit fb2a30b2 authored by Laura Arjona Reina's avatar Laura Arjona Reina

Add Turkish translation (thanks Omer Ozarslan) and Spanish translation

parent 22da8d2b
#use wml::debian::translation-check translation="497f74817df803f23a40b821e03b84d71bc316f2" maintainer="Laura Arjona Reina"
<define-tag pagetitle>El soporte a largo plazo para Debian 7 llega al final de su ciclo de vida</define-tag>
<define-tag release_date>2018-06-01</define-tag>
#use wml::debian::news
<p>El equipo de soporte a largo plazo de Debian («Long Term Support», LTS)
anuncia que el soporte a Debian 7 "Wheezy" ha alcanzado el final de su
ciclo de vida el 31 de mayo de 2018,
cinco años tras su publicación inicial el 4 de mayo de 2013.</p>
<p>Debian no proporcionará más actualizaciones de seguridad para Debian 7.
Terceras partes soportarán un subconjunto de los paquetes de Wheezy. Se puede
encontrar información detallada en <a href="https://wiki.debian.org/LTS/Extended">
Extended LTS</a>.</p>
<p>El equipo LTS preparará la transición a Debian 8 "Jessie", que
es la actual versión antigua-estable. El equipo LTS retomará el soporte
relevando al equipo de seguridad el 17 de junio de 2018.</p>
<p>Debian 8 también recibirá soporte a largo plazo durante cinco años
tras su publicación inicial, con su soporte finalizando el 30 de junio de 2020.
Las arquitecturas soportadas incluyen amd64, i386, armel y armhf.</p>
<p>Para más información sobre cómo usar Jessie LTS y actualizar desde Wheezy
LTS, por favor consulte <a href="https://wiki.debian.org/LTS/Using">LTS/Using</a>.</p>
<p>Debian y su equipo LTS agradecen sus contribuciones a los usuarios,
desarrolladores y patrocinadores que hacen posible extender la vida de
versiones estables antiguas, y que han hecho de LTS un éxito.</p>
<p>Si depende de Debian LTS, por favor considere
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Development">unirse al equipo</a>,
proporcionar parches, hacer pruebas o
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Funding">financiar esas actividades</a>.</p>
<h2>Acerca de Debian</h2>
<p>
El proyecto Debian fue fundado en 1993 por Ian Murdock para ser un proyecto comunitario
verdaderamente libre. Desde entonces el proyecto ha crecido hasta ser uno de
los proyectos más grandes e importantes de software libre. Miles de voluntarios
de todo el mundo trabajan juntos para crear y mantener programas para Debian.
Se encuentra traducido a 70 idiomas y soporta una gran cantidad de arquitecturas
de ordenadores, por lo que el proyecto se refiere a sí mismo como
<q>el sistema operativo universal</q>.
</p>
<h2>Más información</h2>
<p>Se puede encontrar más información sobre el soporte a largo plazo de Debian
en <a href="https://wiki.debian.org/LTS/">https://wiki.debian.org/LTS/</a>.</p>
<h2>Información de contacto</h2>
<p>Para más información, visite la página web de Debian en
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a> o envíe un correo
electrónico a &lt;press@debian.org&gt;.</p>
#use wml::debian::translation-check translation="497f74817df803f23a40b821e03b84d71bc316f2" maintainer="Omer Ozarslan"
<define-tag pagetitle>Debian 7 Uzun Vade Desteği'nin ömrünün sona ermesi</define-tag>
<define-tag release_date>2018-06-01</define-tag>
#use wml::debian::news
<p>Debian Uzun Vade Desteği (Long Term Support - LTS) Takımı, Debian 7 "Wheezy"
sürümüne verilen desteğin sürümün piyasaya çıkış tarihi 4 Mayıs 2013'ten beş
yıl sonra, 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erdiğini duyurur.</p>
<p>Debian tarafından Debian 7 için daha fazla güvenlik güncellemesi
sağlanmayacaktır. Wheezy paketlerinin bir kısmı üçüncü şahıslar tarafından
desteklenecektir. Detaylı bilgiyi
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Extended">Uzatılmış LTS</a> sayfasında
bulabilirsiniz.</p>
<p>LTS takımı mevcut eski stabil sürüm olan Debian 8 "Jessie"ye geçişi
hazırlayacak. LTS takımı, 17 Haziran 2018 tarihinde güvenlik takımından
destekleme görevini devralacak.</p>
<p>Debian 8 de piyasaya çıkış tarihinden itibaren 30 Haziran 2020'ye kadar beş
yıllık Uzun Vade Desteği alacaktır. Desteklenen mimariler amd64, i386, armel ve
armhf'yi içermektedir.</p>
<p>Jessie LTS'nin kullanımı ve Wheezy LTS'nin güncellenmesi hakkında daha fazla
bilgi almak için lütfen
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/Using">LTS/Kullanım</a> sayfasına
başvurunuz.</p>
<p>Debian ve LTS takımı, katkıda bulunan bütün kullanıcılara, geliştiricilere
ve sponsorlara teşekkür eder. Onların sayesinde bu sürümün hayatının uzaması
mümkün olmuş ve bu LTS bir başarı haline gelmiştir.</p>
<p>Eğer Debian LTS'ye bel bağlamakta/itimat etmekteyseniz, lütfen <a
href="https://wiki.debian.org/LTS/Development">takıma katılmayı</a>, yama ve
testler sağlamayı ya da <a href="https://wiki.debian.org/LTS/Funding">bu
çabaları maddi olarak desteklemeyi</a> göz önünde bulundurun.
<h2>Debian Hakkında</h2>
<p>
Debian projesi 1993 yılında Ian Murdock tarafından hakiki bir özgür toplum
projesi olarak kurulmuştur. Bu yıldan beri proje genişleyerek en büyük ve en
etkili açık kaynak projelerinden biri haline gelmiştir. Dünyanın dört bir
yanından binlerce gönüllü Debian yazılımını ortaya çıkarmak ve bakımını yapmak
için beraberce çalışmaktadır. 70 dilde mevcut olan ve birçok değişik
bilgisayar türünü destekleyen Debian kendisini <q>evrensel işletim sistemi</q>
olarak adlandırmaktadır.
</p>
<h2>Daha Fazla Bilgi</h2>
<p>Debian Uzun Vade Desteği hakkında daha fazla bilgi
<a href="https://wiki.debian.org/LTS/">https://wiki.debian.org/LTS/</a>
adresinde bulunabilir.</p>
<h2>İrtibat Bilgisi</h2>
<p>Daha fazla bilgi için, lütfen Debian web sayfalarını
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a> adresinde ziyaret edin ya da
&lt;press@debian.org&gt; adresine eposta yollayın.</p>
include $(subst webwml/turkish,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment