Commit fbff43b1 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Initial Swedish translation.

CVS version numbers

swedish/News/weekly/2005/21/index.wml: INITIAL -> 1.1
parent 79328d37
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2005-05-25" SUMMARY="Mac Mini, Hurd, WNPP, RAR, Waste, Woody, Non-US, flyktiga arkivet"
<p>Vlkommen till rets 21:a utgva av DWN, veckonyhetsbrevet fr Debianfolk.
En hel del aktivitets har registrerats p sndlistan
<a href="http://lists.debian.org/debian-release/">debian-release</a> fr att
rtta de kvarvarande
<a href="http://bugs.debian.org/release-critical/">utgivningskritiska</a> felen
och f versttningarna i form.
Matt Whipp
<a href="http://www.pcpro.co.uk/news/69766/open-source-not-running-short-of-developers.html">citerade</a>
flera personer fr att motbevisa pstendet att fri programvara brjar f slut
p utvecklare.
</p>
<p><strong>Debianskrivbordssystem p 12 watt.</strong>
Silas Bennett ville kra ett skrivbordssystem som inte drog mycket strm och
valet fll p en
<a href="http://www.apple.com/macmini/">Mac mini</a>.
Han
<a href="http://www.home.earthlink.net/~silasb/macbat/">beskriver</a> att han
tagit bort hrddisken och cd-rom-lsaren fr att spara strm och utrymme som
kunde teranvndas fr ett batteripack, frn vilket systemet drar 12 watt.
Han var ven frtjust ver att se att installationsprogrammet fr Sarge
fungerade utan problem.
</p>
<p><strong>Debian GNU/Hurd kr GNOME och Qt.</strong>
Michael Banck
<a href="http://lists.debian.org/debian-hurd/2005/05/msg00109.html">lyckades</a>
kompilera GNOME och kra det p GNU/Hurd, om n med ngra problem och lsa
trdar.
Han tog ven en
<a href="http://people.debian.org/~mbanck/media/hurd-gnome.png">skrmbild</a>.
Han var tvungen att ndra flera paket fr att f dem att bygga, s GNOME kommer
inte att sndas in fr hurd-i386 p en gng, men de allmnna problemen verkar ha
lsts.
Det rapporteras ven att Qt
<a href="http://lists.debian.org/debian-hurd/2005/04/msg00082.html">fungerar</a>
fint p Hurd och att frivilliga sks fr att anpassa KDE.
</p>
<p><strong>ndringar i WNPP-rapporterna.</strong>
Martin Michlmayr
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00012.html">rapporterade</a>
att den veckovisa rapporten och
<a href="$(HOME)/devel/wnpp/">paket</a> det arbetas eller behvs arbetas p inte
lngre kommer sndas till utannonseringslistan utan istllet en dedicerad
<a href="http://lists.debian.org/debian-wnpp/">debian-wnpp</a>-lista.
Dessutom kommer framtida brev bara innehlla nya poster, i ett frsk att gra
breven hjlpsamma igen.
</p>
<p><strong>Frvirrande paketversioner.</strong>
Nico Golde
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg01023.html">noterade</a>
att den senaste versionen av
<a href="http://packages.debian.org/unrar">unrar</a> har ett lgre
versionsnummer n de tidigare paketen.
Roberto Sanchez
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg01024.html">frklarade</a>
att det tidigare paketet var ofritt och har ersatts av en fri version med ett
lgre versionsnummer.
Tyvrr kan det inte
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg01029.html">hantera</a>
de nuvarande RAR 3.x-arkiven.
Den fria versionen har sedermera bytt namn till
<a href="http://packages.debian.org/unrar-free">unrar-free</a> fr att undvika
frvirring.
</p>
<p><strong>Paketera Waste.</strong>
Romain Beauxis ville
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel/2005/05/msg00444.html">paketera</a>
<a href="http://waste.sourceforge.net/">waste</a>, ett samarbetsverktyg fr sm
grupper.
Mirco Bauer
<a href="http://lists.debian.org/debian-legal/2005/05/msg00353.html">noterade</a>
att frfattarna ansg detta vara
<a href="http://www.nullsoft.com/free/waste/">oauktoriserad programvara</a>:
Det verkar som om Nullsofts gare AOL inte gick med p utgivningen, drav den
starka utsagan.
</p>
<p><strong>Sista uppdateringen av Woody.</strong>
Joey Schulze
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00013.html">skrev</a>
en rapport om
<a href="http://people.debian.org/~joey/3.0r6/">frberedelserna</a> infr den
sista uppdateringen av Debian 3.0.
Som vanligt lgger detta huvudsakligen till de senaste skerhetsuppdateringarna
till Woodyutgvan.
Han
<a href="http://www.infodrom.org/~joey/log/?200505130653">frklarar</a> dessutom
att det inte gr att gra ngon ytterligare uppdatering efter det att Sarge
givits ut, p grund av begrnsningar i
<a href="http://cvs.debian.org/dak/?cvsroot=dak">arkivsviten</a>.
</p>
<p><strong>Non-US fasas ut.</strong>
Frans Pop
<a href="http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01163.html">freslog</a>
att ett stycke om nedlggningen av non-US-arkivet skulle lggas till i
<a href="$(HOME)/releases/sarge/releasenotes">versionsfakta</a> eftersom det
inte fungerar lngre och inte heller behvs.
Frn de 29
<a href="http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01354.html">paket</a>
som fortfarande finns dr r det bara fem som inte har kunnat
<a href="http://lists.debian.org/debian-release/2005/05/msg01355.html">flyttats</a>
ver till huvudarkivet.
</p>
<p><strong>Strategi fr Debian-Volatile.</strong>
Gruppen som ansvarar fr det flyktiga arkivet (volatile)
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2005/05/msg00016.html">funderade</a>
ver att skapa ett andra
<a href="http://volatile.debian.net/">flyktigt</a> arkiv med mindre strikta
kriterier.
Detta skulle kunna underltta fr paket ssom
<a href="http://packages.debian.org/gaim">Gaim</a> som mste uppdateras under
Sarges livstid fr att kunna stda modifierade protokoll.
De undersker ven mjligheter fr att tillknnage uppdaterade paket.
</p>
<p><strong>Skerhetsuppdateringar.</strong>
Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har ngot av
dessa paket installerade.</p>
<ul>
<li>DSA 724: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-724">phpsysinfo</a> &ndash;
Serververskridande skriptproblem.
<li>DSA 725: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-725">ppxp</a> &ndash;
Lokal rootsrbarhet.
<li>DSA 726: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-726">oops</a> &ndash;
Formatstrngssrbarhet.
<li>DSA 727: <a href="$(HOME)/security/2005/dsa-727">libconvert-uulib-perl</a> &ndash;
Exekverings av godtycklig kod.
</ul>
<p><strong>Nya eller anmrkningsvrda paket.</strong>
Fljande paket har
<a href="http://packages.debian.org/unstable/newpkg_main">nyligen</a>
lagts till det instabila Debianarkivet eller innehller viktiga uppdateringar.
</p>
<ul>
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/web/bbclone">bbclone</a>
&ndash; PHP-baserad webbrknare p steroider.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/web/chora2">chora2</a>
&ndash; Kodarkivvisarkomponent fr horde-ramverket.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/mail/cyrus2courier">cyrus2courier</a>
&ndash; Omvandlar Cyrus brevldeformat till Maildir.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/x11/desktop-profiles">desktop-profiles</a>
&ndash; Ramverk fr att skapa skrivbordsprofiler.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/drift">drift</a>
&ndash; Skrivknslig frprocesserare fr Haskell.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/x11/grabc">grabc</a>
&ndash; Identifierar frger p skrmen med en hrkorsmarkr.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/misc/installation-report">installation-report</a>
&ndash; Systeminstallationsrapport.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/kde/kiosktool">kiosktool</a>
&ndash; Konfigurera KDE-kioskramverket.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/p7zip">p7zip</a>
&ndash; Filarkiverare med hg komprimeringsratio.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/releaseforge">releaseforge</a>
&ndash; Alternativ till SourceForges filutgivningssystem (FRS).
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/sound/schism">schism</a>
&ndash; ImpulseTracker-klon som mnar ha samma utseende och knsla.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/unrar-free">unrar-free</a>
&ndash; Packa upp .rar-filer.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/utils/webcpp">webcpp</a>
&ndash; Konfigurerbart verktyg fr att omvandla kllkod till HTML.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/web/yaws">yaws</a>
&ndash; Hgpresterande HTTP 1.1-webbserver skriven i Erlang.
<li><a href="http://packages.debian.org/unstable/devel/z80asm">z80asm</a>
&ndash; Assembler fr Zilog Z80-mikroprocessorn.
</ul>
<p><strong>Vill du lsa DWN ven i framtiden?</strong>
Hjlp oss att skapa detta nyhetsbrev.
Vi behver fortfarande frivilliga skribenter som undersker och rapporterar om
vad som hnder i Debian.
Se <a href="$(HOME)/News/weekly/contributing">bidragssidan</a> om hur du kan
hjlpa till.
Vi ser fram emot ditt brev som du snder till
<a href="mailto:dwn@debian.org">dwn@debian.org</a>.</p>
#use wml::debian::weeklynews::footer editor="Michael Banck, Martin 'Joey' Schulze"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment