cs.po 12.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Alois Nešpor <info@aloisnespor.info>, 2013-2014
7 8
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2014-2015,2018-2019
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2019
9 10 11 12 13
# Petr Šimáček <petr.simacek@gmail.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Unit 193's avatar
Unit 193 committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2019-04-07 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-07 08:51+0000\n"
16 17 18 19 20 21
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
23

24
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:455
25 26 27 28
#, c-format
msgid "%.2fKb of %.2fKb"
msgstr "%.2fKb z %.2fKb"

29
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:541
30 31 32
msgid "Transfer"
msgstr "Přenos"

33
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:562
34 35 36 37 38
msgid ""
"<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">The screenshot is being "
"transferred to:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Snímek obrazovky se přenáší na adresu:</span>"

39 40
#. Setup window
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:661 ../lib/screenshooter-dialogs.c:677
Unit 193's avatar
Unit 193 committed
41 42
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:897 ../lib/screenshooter-utils.c:124
#: ../lib/screenshooter-utils.c:156 ../lib/screenshooter-imgur-dialog.c:128
43 44 45 46 47
#: ../src/xfce4-screenshooter.desktop.in.in.h:1
#: ../panel-plugin/screenshooter.desktop.in.h:1
msgid "Screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky"

48
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:672
49 50 51
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Pořídit snímek obrazovky"

52
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:687
53 54 55
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"

56
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:724
57 58 59
msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Region to capture</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Snímaná oblast</span>"

60
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:751
61 62 63
msgid "Entire screen"
msgstr "Celá obrazovka"

64
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:758 ../src/main.c:59
65 66 67 68
#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:330
msgid "Take a screenshot of the entire screen"
msgstr "Pořídí snímek celé obrazovky"

69
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:766
70 71 72
msgid "Active window"
msgstr "Aktivní okno"

73
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:773 ../src/main.c:96
74 75 76 77
#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:335
msgid "Take a screenshot of the active window"
msgstr "Pořídí snímek aktivního okna"

78
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:781
79 80 81
msgid "Select a region"
msgstr "Vybraná oblast"

82
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:786 ../src/main.c:74
83 84 85 86 87 88 89
#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:340
msgid ""
"Select a region to be captured by clicking a point of the screen without "
"releasing the mouse button, dragging your mouse to the other corner of the "
"region, and releasing the mouse button."
msgstr "Pořídí snímek vybrané oblasti tak, že kliknete myší v počátečním bodě, bez uvolnění tlačítka přesunete kurzor myši do protějšího bodu vybrané oblasti a poté tlačítko myši pustíte."

90
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:796
91 92 93
msgid "Capture the mouse pointer"
msgstr "Zachytit ukazatel myši"

94
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:801
95 96 97
msgid "Display the mouse pointer on the screenshot"
msgstr "Zobrazit ukazatel myši na snímku obrazovky"

98
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:817
99 100 101
msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Delay before capturing</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Prodleva před pořízením snímku</span>"

102
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:845
103 104 105
msgid "Delay in seconds before the screenshot is taken"
msgstr "Zpoždění před pořízením snímku obrazovky v sekundách"

106
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:848
107 108 109
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

110
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:908
111 112 113
msgid "Action"
msgstr "Akce"

114
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:942
115 116 117 118
msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Action</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Akce</span>"

#. Save option radio button
119
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:967
120 121 122
msgid "Save"
msgstr "Uložit"

123
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:972
124 125 126
msgid "Save the screenshot to a PNG file"
msgstr "Uložit snímek obrazovky do souboru PNG"

127
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:981
128 129 130
msgid "Copy to the clipboard"
msgstr "Zkopírovat do schránky"

131
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:983
132 133 134
msgid "Copy the screenshot to the clipboard so that it can be pasted later"
msgstr "Zkopíruje snímek obrazovky do schránky, aby bylo možné jej později vložit jinam"

135
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:995
136 137 138
msgid "Open with:"
msgstr "Otevřít pomocí:"

139
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1001
140 141 142
msgid "Open the screenshot with the chosen application"
msgstr "Otevře snímek obrazovky ve zvolené aplikaci"

143
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1020 ../src/main.c:69
144 145 146
msgid "Application to open the screenshot"
msgstr "Aplikace pro otevírání snímků obrazovky"

147
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1030
148 149 150
msgid "Host on Imgur"
msgstr "Hostovat v galerii Imgur"

151
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1034 ../src/main.c:86
152 153 154
msgid "Host the screenshot on Imgur, a free online image hosting service"
msgstr "Snímek obrazovky bude hostován v galerii Imgur, bezplatné službě pro hostování obrázků"

155
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1048
156 157 158
msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Preview</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Náhled</span>"

159
#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1110
160 161 162
msgid "Save screenshot as..."
msgstr "Uložit snímek obrazovky jako..."

Unit 193's avatar
Unit 193 committed
163
#: ../lib/screenshooter-utils.c:269
164 165 166 167 168 169
#, c-format
msgid ""
"<b>The application could not be launched.</b>\n"
"%s"
msgstr "<b>Aplikace nemohla být spuštěna.</b>\n%s"

170
#: ../lib/screenshooter-imgur.c:106
171 172 173
msgid "Upload the screenshot..."
msgstr "Uložit snímek obrazovky na web..."

174
#: ../lib/screenshooter-imgur.c:116
175 176 177 178
#, c-format
msgid "An error occurred while transferring the data to imgur."
msgstr "Při přenosu dat do galerie imgur došlo k chybě."

179
#: ../lib/screenshooter-imgur.c:173
180 181 182
msgid "Imgur"
msgstr "Imgur"

183 184 185 186
#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.c:133
msgid "Your uploaded image"
msgstr "Váš obrázek uložený na webu"

Unit 193's avatar
Unit 193 committed
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:1
msgid "Size"
msgstr "Velikost"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:2
msgid "Link"
msgstr "Odkaz"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:3
msgid "Tiny"
msgstr "Malá"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:4
msgid "Medium"
msgstr "Střední"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:5
msgid "Full"
msgstr "Velká"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:6
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:7
msgid "View in browser"
msgstr "Zobrazit v prohlížeči"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:8
msgid "Image"
msgstr "Obraz"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:9
msgid "Syntax"
msgstr "Syntaxe"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:10
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:11
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:12
msgid "BBCODE"
msgstr "BBCODE"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:13
msgid "Code"
msgstr "Kód"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:14
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:15
msgid "Direct image"
msgstr "Přímý obrázek"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:16
msgid "Link to full size"
msgstr "Odkaz na plnou velikost"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:17
msgid "Embed into code"
msgstr "Vložit do kódu"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:18
msgid "Delete"
msgstr "Smazat"

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:19
msgid ""
"This link only shows up once. Make sure to save it if you think you might be"
" deleting this image. We don't currently support linking images to Imgur "
"accounts."
msgstr "Tento odkaz se zobrazí pouze jednou. Pokud si myslíte, že tento obrázek smažete, ujistěte se, že jste si jej uložili. Momentálně nepodporujeme přímé odkazy na obrázky v účtech služby Imgur."

#: ../lib/screenshooter-imgur-dialog.ui.h:20
msgid "Deletion link"
msgstr "Odkaz pro smazání"

270
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:73
271 272 273
msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Status</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Stav</span>"

274
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:169
275 276 277 278
msgid "Details about the screenshot"
msgstr "Podrobnosti o snímku obrazovky"

#. Create the user label
279
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:215
280 281 282
msgid "User:"
msgstr "Uživatel:"

283
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:223
284 285 286 287 288 289
msgid ""
"Your user name, if you do not have one yet please create one on the Web page"
" linked above"
msgstr "Vaše uživatelské jméno. Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si jej kliknutím na odkaz na webovou stránku výše"

#. Create the password label
290
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:229
291 292 293
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

294
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:236
295 296 297 298
msgid "The password for the user above"
msgstr "Heslo pro uživatele zmíněného výše"

#. Create the title label
299
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:242
300 301 302
msgid "Title:"
msgstr "Titulek:"

303
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:250
304 305 306 307 308 309
msgid ""
"The title of the screenshot, it will be used when displaying the screenshot "
"on the image hosting service"
msgstr "Titulek snímku obrazovky, bude použit při zobrazení tohoto snímku v galerii služby pro hostování obrázků"

#. Create the comment label
310
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:256
311 312 313
msgid "Comment:"
msgstr "Komentář:"

314
#: ../lib/screenshooter-job-callbacks.c:264
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
msgid ""
"A comment on the screenshot, it will be used when displaying the screenshot "
"on the image hosting service"
msgstr "Komentář ke snímku obrazovky, bude použit při zobrazení tohoto snímku v galerii služby pro hostování obrázků"

#: ../src/main.c:49
msgid "Copy the screenshot to the clipboard"
msgstr "Zkopírovat snímek obrazovky do schránky"

#: ../src/main.c:54
msgid "Delay in seconds before taking the screenshot"
msgstr "Zpoždění před pořízením snímku obrazovky v sekundách"

#: ../src/main.c:64
msgid "Display the mouse on the screenshot"
msgstr "Zobrazovat myš na snímku obrazovky"

#: ../src/main.c:81
333 334
msgid "File path or directory where the screenshot will be saved"
msgstr "Cesta k souboru nebo adresáře, do které bude snímek obrazovky uložen"
335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

#: ../src/main.c:91
msgid "Version information"
msgstr "Informace o verzi"

#: ../src/main.c:140
#, c-format
msgid "Conflicting options: --%s and --%s cannot be used at the same time.\n"
msgstr "Konflikt voleb: volby --%s a --%s nelze použít najednou.\n"

#: ../src/main.c:142
#, c-format
msgid ""
"The --%s option is only used when --fullscreen, --window or --region is "
"given. It will be ignored.\n"
msgstr "Volba --%s se používá pouze při současném použití jedné z voleb --fullscreen, --windows nebo --region. Volba bude ignorována.\n"

Unit 193's avatar
Unit 193 committed
352
#: ../src/main.c:159
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"Try %s --help to see a full list of available command line options.\n"
msgstr "%s: %s\nÚplný výpis dostupných voleb příkazové řádky získáte příkazem %s --help\n"

#: ../src/xfce4-screenshooter.desktop.in.in.h:2
#: ../panel-plugin/screenshooter.desktop.in.h:2
msgid ""
"Take screenshots of the entire screen, of the active window or of a region"
msgstr "Pořizuje snímky celé obrazovky, aktivního okna nebo zvolené oblasti"

#: ../src/xfce4-screenshooter.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Allows you to capture the entire screen, the active window or a selected "
"region. You can set the delay that elapses before the screenshot is taken "
"and the action that will be done with the screenshot: save it to a PNG file,"
" copy it to the clipboard, open it using another application, or host it on "
"imgur, a free online image hosting service."
msgstr "Umožňuje zachytit celou obrazovku, aktivní okno nebo vybranou oblast. Můžete nastavit prodlevu před pořízením snímku a akci, která se provede na snímku obrazovky: uložení snímku do souboru typu PNG, zkopírování do schránky, otevření v jiné aplikaci nebo hostování v online galerii imgur, bezplatné online službě pro hostování obrázků."